De maatregelen die afgelopen vrijdag bekend zijn gemaakt, zijn als een mokerslag binnen gekomen bij de horeca. Er is te snel en te hard ingegrepen. Ook vindt KHN dat ruimhartige compensatie absoluut noodzakelijk is. KHN laat het hier dan ook niet bij zitten: er is haast geboden en de onderste steen moet boven komen.

Clubs en discotheken zijn, na slechts twee weken open, nu al weer dicht. De uitgaanshoreca (kroegen/cafés) wordt, met een sluitingstijd van 00.00uur en het niet meer kunnen gebruiken van Testen voor Toegang, ongemeen hard geraakt. In het persbericht van KHN van vrijdag zat dan ook geen enkel woord Spaans. Hoe nu verder?

Lobby-inzet langs twee sporen

Morgen is er een alsnog ingelast debat in de Tweede Kamer over corona. KHN heeft de Tweede Kamerleden opgeroepen om het te hebben over de ingrijpen van het kabinet en of deze rechtvaardig zijn. Ook heeft KHN de Kamerleden gevraagd aandacht te geven aan de schade voor horecaondernemers en het belang van steunmaatregelen. Hier heeft KHN gerichte input voor gegeven. KHN zet bij de Kamerleden in op twee sporen:

1) De maatregelen staan niet in verhouding met de gezondheidsrisico’s

  • Dat de besmettingen zouden toenemen met de versoepelingen van 26 juni was bekend en verwacht. De ziekenhuis- en IC-opnames lopen niet of nauwelijks op. In het Verenigd Koninkrijk lopen de cijfers wel wat op maar niet alarmerend. Volgens de brief die minister De Jonge aan de Tweede Kamer heeft gestuurd afgelopen vrijdag komen de doelen van het kabinet, namelijk de kwetsbaren beschermen en het voorkomen dat de zorg overbelast raakt, volgens het OMT niet direct in gevaar, maar toch vinden OMT en kabinet de snelle stijging van het aantal besmettingen zorgwekkend en vonden ze dat er acuut ingegrepen moest worden. Bovendien neemt het kabinet in haar overwegingen ook mee dat de hoge besmettingscijfers als gevolg kunnen hebben dat Nederland als hoogrisicogebied wordt aangemerkt, hetgeen gevolgen heeft voor reizen naar andere landen. Deze laatste overwegingen hebben alleen niets te maken met de volksgezondheid in Nederland.
  • De vraag die nadrukkelijk in het debat op tafel moet komen is of de oplopende besmettingscijfers het harde ingrijpen dat nu plaats vindt wel rechtvaardigt. Is er een zodanige bedreiging van de volksgezondheid dat het rechtvaardigt dat clubs/discotheken en een flink deel van de uitgaanshoreca (en andere sectoren zoals de evenementenbranche) weer op slot gaat?

Volgens KHN is er te snel te hard ingegrepen.

2) De impact op de bedrijfsvoering is weer enorm, de schade voor horecaondernemers alleen maar groter, maar de steunmaatregelen worden afgebouwd?

De impact van de maatregelen op horeca bedrijven is enorm. Met name voor bedrijven in de nightlife sector (clubs, discotheken, cafés). Het kabinet springt hier te makkelijk mee om. Bedrijven in de horeca starten niet van de ene op de andere dag op. Voorraden moeten tijdig worden aangelegd, er is extra personeel aangenomen en ingeroosterd etc. Kortom, er zijn investeringen gedaan en er zijn verplichtingen aangegaan die door de besluiten van vrijdag teniet worden gedaan maar die voor ondernemers forse financiële consequenties hebben.

KHN heeft in een brief van 2 juli aan de bewindspersonen van EZK, SZW en Financiën, en aan de commissie EZK van de Tweede Kamer, al aangegeven dat de eerder aangekondigde besluiten om de steun af te gaan bouwen veel te vroeg worden genomen. De steunmaatregelen moeten worden verlengd minimaal tot Q4 van 2021 en er moeten maatwerkoplossingen komen voor die sectoren die nog steeds te maken hebben met beperkingen in hun bedrijfsvoering. De vrijdag aangekondigde maatregelen maken de noodzaak van verlengen van de steunmaatregelen en/of maatwerkoplossingen alleen maar groter.

Wat moet er gebeuren als het gaat om steunmaatregelen:

  1. Maak de afbouw van de NOW ongedaan. 80% moet weer 100% worden. De referentiemaand moet niet februari 2021 zijn, er moet worden afgerekend op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde loonsom. Er zijn richting de versoepelingen per 26/6 namelijk arbeidsrechtelijke verplichtingen aangegaan die niet zo maar ongedaan gemaakt kunnen worden.
  2. Stop NIET met de steunmaatregelen per 1 oktober 2021.
  3. Er moet z.s.m. een voorraadcompensatieregeling komen voor bedrijven die met ingang van afgelopen zaterdag 06.00uur hun deuren helemaal niet meer kunnen openen.
  4. Er moet nu écht een CoronaHerstelplan komen voor de structurele oplossing van de financiële problemen waar horecaondernemers mee blijven zitten.

Wat KHN betreft is het heel simpel; als er gekozen wordt om de maatregelen van afgelopen vrijdag voorlopig te handhaven, dan moet ‘Den Haag’ er in ieder geval voor zorgen dat horecaondernemers financieel niet de dupe zijn en dat ze ruimhartig worden gecompenseerd!

In de lobby voor de verlenging van steunmaatregelen en ook meer maatwerkoplossingen voor de langere termijn trekken we als KHN natuurlijk nadrukkelijk samen op met VNO-NCW en MKB Nederland.

KHN checkt juridische spoor; is het wel rechtmatig wat hier gebeurt?

De Tweede Kamer kan de vrijdag genomen kabinetsmaatregelen corrigeren. Gezien de geluiden en verhoudingen in de Kamer is het de vraag of dat gaat gebeuren. We hebben natuurlijk gehoord en gelezen dat de evenementensector in kort geding naar de rechter stapt. We hebben daarover ook contact gehad met de evenementensector. De situatie en maatregelen voor de evenementen zijn net weer anders dan in de horeca. Maar ook KHN is met de eigen advocaten in gesprek en onderzoekt of de besluiten van afgelopen vrijdag wel rechtmatig zijn en of ze dus wellicht in rechte zijn aan te vechten.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens