Mkb-ondernemers kunnen vanaf dit jaar subsidie aanvragen om loopbaanadviezen voor medewerkers te krijgen of vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden. Dat kan via de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling).

Deze regeling is mede door lobby van KHN in het leven geroepen voor ondernemers in seizoensgebonden sectoren en helpt werkgevers om werken in de horeca leuk en uitdagend te houden en om hun medewerkers ontwikkelingsperspectief te bieden. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk immers minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan de grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls.

Leerrijke werkomgeving

De subsidie richt zich op het versterken van een leerrijke werkomgeving binnen een bedrijf, maar ook op het ontwikkelen van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het aanbieden van een beroepsopleiding op maat. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen.

De overheid stelt in totaal € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling. Als ondernemer kun je via de SLIM-regeling maximaal €24.999 subsidie krijgen voor leren en ontwikkelen. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties geldt een aanvraagmaximum van €500.000.

Voor wie geldt de SLIM-regeling?

 • Individuele mkb-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met één of meer organisaties
 • Grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector

Volwassenenonderwijs

Ook voor mkb-ondernemers die hun mensen een mbo-opleiding laten volgen via de derde leerweg (volwassenenonderwijs) is de regeling aantrekkelijk: De SLIM-regeling vergoedt dan namelijk een deel van de kosten voor (delen van) een overheids-erkende beroepsopleiding. Let op! Dit geldt niet voor een beroepsopleiding via de beroepsbegeleidende of beroepsbegeleidende leerweg!

Voor welke activiteiten kun je subsidie aanvragen?

Je kunt voor de volgende activiteiten subsidie aanvragen via de SLIM-regeling:

 • Het implementeren van loopbaan- of ontwikkeladviestrajecten ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen.
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk (bedrijfsschool).
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerwegbij een erkend leerbedrijf. De subsidie voor dit onderdeel is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en €2700 per jaar. Dat is evenveel als de maximale subsidie praktijkleren voor een bbl-leerplaats.

Subsidiabele kosten

 • Externe kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn ter uitvoering van een subsidiabele activiteit (bijv. het adviesbureau).
 • Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van de activiteit, berekend op basis van het brutoloon van die personen en vermeerderd met een opslag van 32%, naar rato van individuele gerealiseerde uren en uitgaande van 1720 werkbare uren op jaarbasis.
 • Een toeslag van 15% op de hierboven genoemde kosten ter compensatie van de overig gemaakte kosten.

Kosten die niet vergoed worden

 • De opleidingskosten zelf (bijv. schoolgeld en examenkosten).
 • Loonkosten of verletkosten van degene die de scholing of het adviestraject volgt.

Aanvragen

Voor de subsidie geldt voor een grootbedrijf een ondergrens van €5000 euro per aanvraag. De subsidie voor onderdelen bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector). Het scholingsinitiatief moet uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdvak waarin de subsidieaanvraag is gedaan, starten.

Waar en wanneer aanvragen?

Je kunt jouw aanvraag voor de SLIM-regeling jaarlijks indienen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september bij de dienst Uitvoering van Beleid. Aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 30 juni. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld,. Als het aantal aanvragen, de beschikbare subsidie overschrijdt, wordt er geloot. Zorg dat je op tijd je aanvraag indient!

Tip! Vindsubsidies.nl

Hulp nodig bij het indienen? Of wil je advies? Ga naar khn.nl/vindsubsidies.

Gerelateerde standpunten

Lees meer

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens