Twee keer per jaar wordt wet- en regelgeving op onderdelen aangepast. Wat verandert er per 1 januari 2020 voor de horeca? KHN zet voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. De meeste burgers gaan er komend jaar op vooruit, maar horecawerkgevers krijgen hogere werkgeverslasten voor hun kiezen. De op Prinsjesdag gepresenteerde maatregelen betekenen voor horecawerkgevers in 2020 ondanks meer koopkracht gewoon meer kosten en hogere lasten. Met name de Wet Arbeidsmarkt in balans zal voor extra kosten zorgen.

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Op 1 januari 2020 treedt de Wab in werking. Deze wet betekent voor horecawerkgevers flink meer ww-premies en transitievergoedingen. Flexibel werken wordt ingewikkelder. De andere werkgeverslasten nemen niet af en loonkostenvoordelen worden gekort.

De kosten van de Wab lopen op met 1,7 tot 2,7 procent alleen al door de hogere ww-premies voor alle contracten die niet onbepaalde tijd én elke maand vast zijn. Naast de hogere premies worden bepaalde tijd contracten nog eens duurder door de transitievergoeding vanaf dag 1 als het contract niet wordt verlengd. Ook worden oproepovereenkomsten duurder door een verplicht vast aanbod na elke 12 maanden en het moeten uitbetalen van ingeplande oproepen als die worden afgezegd of gewijzigd. Kijk voor een overzicht van alle effecten van de Wab op khn.nl/wab.

Een klein doekje voor het bloeden is dat er, mede door lobby van KHN, een pot van 48 miljoen is gecreëerd om ‘leven lang ontwikkelen’ in de horeca, recreatie en landbouwsector te stimuleren. Al eerder werd bekend dat er de komende vijf jaar ook ruim 10 miljoen komt voor extra leerplaats subsidies voor deze sectoren.

Minder voordeel werkgever lagere lonen

In het pensioenakkoord is onder meer afgesproken dat de aow-leeftijd minder snel zal stijgen. De kosten daarvan worden voor een belangrijk deel gedekt door het lage inkomensvoordeel bij de hogere wettelijke minimumjeugdlonen in 2020 te halveren. Ook het jeugdloonvoordeel wordt in 2020 gehalveerd en met ingang van 2024 zelfs afgeschaft. Dat betekent dus voor veel horecaondernemers lastenstijgingen.

Meer koopkracht

Maar er is ook goed nieuws! Het kabinet verlaagt volgens afspraak de inkomstenbelasting met een tweede stap. Verder wordt de korting op de energieheffing voor woningen weer wat hoger. Dit zorgt bij elkaar voor meer koopkracht van burgers. Een stijgende koopkracht bevordert de consumptie en dat is door alle onzekerheden voor de horeca een goede zaak.

Lagere winstbelasting

Voor ondernemers verlaagt het kabinet vanaf 2020 de vennootschapsbelasting van 19% naar 16,5% over de winst tot de eerste € 200.000. Vanaf 2021 gaat deze nog verder omlaag naar 15%. Dat is voor de meeste horecavennootschappen goed nieuws. De winst daarboven blijft nog belast met 25 procent. Vorig jaar werd het verlagen ervan in het vooruitzicht gesteld, maar dat is uitgesteld. In 2021 wordt de vennootschapsbelasting voor een winst boven de € 200.000 verlaagd van 25% naar 21,7%.

Klimaatakkoord

De ambitie is uitgesproken dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De komende periode wordt dit akkoord uitgewerkt. Dus van wat er moet gebeuren naar hoe dit moet gebeuren. Onderdeel hiervan zal zijn een CO2 heffing voor de industrie per 2021. De uitwerking gaat ongetwijfeld impact hebben op de horeca. KHN houdt dit nauwgezet in de gaten.

Handhaving rookruimten vanaf 1 april 2020

Staatssecretaris Blokhuis heeft op vrijdag 18 oktober bekendgemaakt dat vanaf 1 april 2020 wordt gestart met de handhaving op het verbod op rookruimten.

Wat je nog meer kunt verwachten…

Ziekteverzuim

Het kabinet komt pas in 2021 vooral kleine werkgevers tegemoet in de kosten van ziekteverzuim. Elke werkgever ontvangt vanaf 2021 een vergoeding van zo’n maximaal €1000.

Minimumtarief en verzekering voor zzp'ers

Het kabinet wil in 2020 een minimumtarief en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers verder uitwerken. Naar verwachting presenteert het kabinet eind 2019 haar plannen over arbeidsrecht, sociale zekerheden en fiscale zaken voor alle werkenden. KHN volgt dat met volle aandacht en juicht meer evenwicht en minder verschillen tussen werkenden toe.

Wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2020 gelden de nieuwe bedragen voor het wettelijk minimumloon. Deze gelden ook voor de uurlonen van leerlingen BBL.

Leeftijd

Percentage

Per maand

Per week

Per dag

Per uur

21 jaar en ouder

100

€ 1.653,60

€ 381,60

€ 76,32

€ 10,05

20 jaar

80

€ 1.322,90

€ 305,30

€ 61,06

€ 8,04

19 jaar

60

€ 992,15

€ 228,95

€ 45,79

€ 6,03

18 jaar

50

€ 826,80

€ 190,80

€ 38,16

€ 5,03

17 jaar

39,5

€ 653,15

€ 150,75

€ 30,15

€ 3,97

16 jaar

34,5

€ 570,15

€ 131,65

€ 26,33

€ 3,47

15 jaar

30

€ 496,10

€ 114,50

€ 22,90

€ 3,02

Meer informatie

Kijk hier voor een overzicht van alle maatregelen (opgesteld door VNO-NCW/MKB).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens