Per 1 januari 2023 krijg je als horecaondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Zo gaat het minimumloon met ruim 10% omhoog, komt er een prijsplafond op energie en gaat de TEK-regeling in. We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor horecaondernemers voor je verzameld.

Arbeidszaken

Minimumloon ruim 10% omhoog
Betaal je je werknemers minimumloon? Dan moet je dit per 1 januari 2023 verhogen. Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 namelijk met ruim 10%. Eerder zou het minimumloon in drie jaarlijkse stappen omhooggaan tot in totaal 7,5%. Dit is aangepast naar een verhoging van ruim 10% in één keer per 1 januari 2023. Bekijk de loontabellen per 1 januari 2023.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 omhoog naar 21 cent. Als ondernemer mag je dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met je privéauto, motor of fiets. Als werkgever mag je die 21 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dat geldt voor woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers met een eigen vervoermiddel.

Opgave uitbetalingen aan derden verandert
Betaal jij personen die niet bij jou in dienst zijn en geen ondernemer zijn weleens voor werkzaamheden of diensten? Bijvoorbeeld personen die kleine klusjes uitvoeren. Je moet de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier aanleveren bij de Belastingdienst.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Als dga heb je tot eind 31 december 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leen je meer? Dan betaal je daar 26,9% inkomstenbelasting over.

Aanpassing in gebruikelijkloonregeling
Heb je een eigen bv en werk je als directeur in deze bv? Dan ben je een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in je eigen bv moet je jezelf een salaris betalen (gebruikelijkloonregeling). Hoe bepaal je het gebruikelijk loon? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

  • een vast bedrag van 48.000 euro,
  • het loon van de meestverdienende gewone werknemer in je bedrijf,
  • 75% (in 2022) van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.

Per 1 januari 2023 verandert het derde bedrag. Vanaf dat moment neem je 100% van het loon van het meest vergelijkbare dienstverband als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon.

Zelfstandigenaftrek omlaag
Werk je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden en bedraagt dan 5.030 euro. Je gaat dus meer belasting betalen. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt
Vanaf 2023 kun je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer verder opbouwen. Je eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen. Stop je met ondernemen en heb je nog een FOR op de balans staan? Dan moet je belasting betalen over het FOR-bedrag.

Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld
Heb je pensioen opgebouwd in je bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het kabinet wil het mogelijk maken dat je ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kan omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat je je bv wilt opheffen. Nu kan dat alleen binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Belastingen rond ondernemen

Overdrachtsbelasting bedrijfspanden stijgt
De overdrachtsbelasting voor bedrijfs- en beleggingspanden stijgt per 1 januari 2023 van 8 naar 10,4%. Het moment waarop je de akte van levering bij de notaris tekent, bepaalt welk percentage je betaalt. Sluit je de koopovereenkomst in 2022, maar teken je de notariële leveringsakte in 2023, dan betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Teken je de notariële leveringsakte nog in 2022 dan geldt het percentage van 8. Het tarief van 10,4% geldt ook voor onder meer tweede woningen, grond bestemd voor woningbouw en percelen onbebouwde grond.

Vennootschapsbelasting omhoog
Door twee veranderingen betaal je in 2023 meer vennootschapsbelasting.

Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag

Per 1 januari 2023 gaat de schijfgrens omlaag van 395.000 naar 200.000 euro. Al je winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt je winst sneller in schijf 2 en betaal je meer belasting.

Hoger tarief vennootschapsbelasting

Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf gaat omhoog van 15 naar 19%. Dit betekent dat je in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is je winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaal je 25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.

Gezond en duurzaam

Prijsplafond op energie
In 2023 krijg je hulp bij het betalen van de energierekening van je bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers.

Het prijsplafond betekent dat je straks 1,45 euro per m3 gas betaalt tot een maximum van 1.200 m3 en 0,40 eurocent per kWh voor elektriciteit tot een maximum van 2.900 kWh. Over alles wat je daarboven verbruikt betaal je de marktprijs. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.

In november en december 2022 krijg je 190 euro korting per maand op je energierekening van je energieleverancier.

TEK-regeling

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. De TEK-regeling loopt van 1 november 2022 tot en met december 2023

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De Europese mkb-definitie moet op jouw onderneming van toepassing zijn. Wil je weten of jouw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Jouw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Je hebt een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Je hebt minder dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Zie voor meer informatie de website van het RVO.

Verbod op recreatief gebruik lachgas
Het wordt verboden om lachgas te verkopen of recreatief te gebruiken. Professioneel gebruik in de horeca, bijvoorbeeld in slagroomspuiten, blijft wel toegestaan. Fabrikanten en groothandelaren moeten hiervoor een opiumontheffing aanvragen, zodat zij lachgas kunnen blijven verkopen aan horecaondernemers. De kleine ampullen met lachgas die vooral in de horeca gebruikt worden voor onder andere slagroomspuiten, blijven dus toegestaan. Maar deze ampullen mogen niet doorverkocht worden aan andere personen. Het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen blijft ook toegestaan.

Lees ook: Verbod op recreatief gebruik lachgas per 1 januari 2023 | KHN

Nieuwe wetgeving voor knaagdierbestrijding
Vanaf 1 januari 2023 verandert de wetgeving rondom de overlast van knaagdieren, zoals muizen en ratten. Het doel van deze nieuwe regels is om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en als dat kan helemaal te vermijden. Vanaf 2023 mogen alleen personen die daarvoor gecertificeerd zijn deze middelen inzetten.

Lees ook: Nieuwe wetgeving voor knaagdierbestrijding | KHN

Nieuwe wetten april t/m juli 2023

Blikjes krijgen statiegeld (1 april 2023)
Vanaf 1 april 2023 zit er statiegeld op blikjes. Supermarkten moeten verplicht lege blikjes innemen. De horeca heeft geen innameplicht. Horecaondernemers, sportverenigingen en stichtingen kunnen zich vrijwillig aanmelden als innamepunt. Vanaf 1 april betaalt de klant voor een blikje water, frisdrank, bier of andere zwak-alcoholhoudende dranken vijftien cent statiegeld.

Lees ook: Invoering statiegeld op blikjes met 3 maanden uitgesteld | KHN

Meer transparantie over inkomsten digitale platforms

Vanaf 1 januari 2023 zijn online platforms verplicht om jaarlijks informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over de verkopers die via het platform goederen of diensten aanbieden. Als een particulier bijvoorbeeld een woning aan toeristen wil verhuren via AirBnB, dan moet AirBnB informatie hierover (zoals de behaalde inkomsten), doorgeven aan de Belastingdienst. Dit bevordert de transparantie vanuit platforms richting nationale toezichthouders, waarmee oneerlijke concurrentie met horecaondernemers wordt tegengegaan. Het gaat om de Nederlandse implementatiewet van de EU richtlijn ‘gegevensuitwisseling digitale platformeconomie’. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Kijk voor een uitgebreider overzicht ook op de website van de KvK: Wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2023 (kvk.nl)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens