KHN maakt zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Begin 2018 kondigde het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een bezuiniging aan van 7 miljoen euro. Nu dreigt de subsidieregeling nog verder te worden uitgekleed. Een slechte zaak, vindt KHN. En daarom trekken we aan de bel! Want juist in de horeca leer je een vak in de praktijk. Leer-werkbanen zijn dus heel belangrijk in onze branche!

KHN heeft signalen ontvangen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling als serieuze bezuinigingsoptie bij het ministerie van OCW op tafel ligt. Dat levert het kabinet op korte termijn geld op, maar de bezuiniging heeft desastreuze gevolgen voor het aanbod aan leerplaatsen in de betrokken branches. Het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs uitten hun zorgen al in een gezamenlijke brief namens de sociale partners aan het ministerie van OCW. KHN staat volledig achter deze brief. KHN zal ook in en na de zomer richting het ministerie en het kabinet duidelijk maken dat de subsidieregeling overeind moet blijven.

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Fors bezuinigen op de BBL kost naar verwachting duizenden leer-werkbanen per jaar. Terwijl die leer-werkbanen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten in de horeca te bestrijden. Want in de horeca worden van oudsher veel leerlingen opgeleid in de BBL. Op dit moment gaat het om zo’n 10.000 BBL-leerlingen; ook leerlingen in de lagere opleidingsniveaus die in andere branches soms wat minder gewild zijn, maar die onze bedrijfstak heel hard nodig heeft.”

Nekslag voor horecaondernemers

BBL-leerlingen volgen het grootste deel van hun opleiding in het leerbedrijf. Het opleiden van leerlingen kost een leerbedrijf tijd. De leerplaats-subsidie geldt als een gedeeltelijke compensatie voor deze onderwijstaak en het verlies aan uren. Erkende leerbedrijven investeren zelf gemiddeld € 12.000 per jaar in een BBL-student (mbo-niveau: 4 dagen praktijk en 1 dag theorie). De subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal € 2700. Robèr Willemsen: “Vooral voor kleinere bedrijven kan deze subsidie net het verschil zijn tussen wel en niet opleiden. Bij afbouw van de subsidie kunnen daarom veel leerplaatsen verloren gaan.”

Snel besluit over subsidieregeling praktijkleren is nodig

KHN wil snel duidelijkheid over de voortzetting van de regeling vanaf 2019. Juist in deze periode waarin leerbedrijven overwegen of zij per 1 augustus voor schooljaar 2018-2019 weer leerbanen kunnen aanbieden, is het belangrijk dat leerbedrijven de zekerheid hebben dat zij de tegemoetkoming in de begeleidingsinvesteringen kunnen blijven ontvangen. Daarnaast vindt KHN het heel belangrijk dat het opleiden van leerlingen in een leerbedrijf blijft bestaan. Want anders vallen veel leerlingen die niet geschikt zijn om de hele dag op school te zitten, tussen was en schip en dreigen zij zonder diploma de arbeidsmarkt op te komen.

Over de subsidieregeling praktijkleren

Als u in uw bedrijf een BBL-leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het schooljaar 2017/2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot 17 september 2018 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees hier meer over de subsidieregeling praktijkleren.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens