Download de gratis KHN App

Begeleidt u een leerling of student? Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. In 2017 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2017 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?
U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie
Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.

Aanvraagperiode
De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat vindt KHN
KHN heeft zich met andere branches ingezet om de tegemoetkoming voor leerbedrijven op een aanvaardbaar peil te houden. Mede dankzij de lobby van het bedrijfsleven is de tegemoetkoming voor leerplekken in het VMBO en MBO-bbl op een aanvaardbaar niveau gebleven. Wel betreurt KHN dat nu sprake is van een subsidieregeling met betaling achteraf waarbij vooraf geen zekerheid is over het uit te keren bedrag. Het bedrijfsleven pleit ervoor om de aanvraagprocedure in ieder geval eenvoudig te houden en uitbetaling vlot te laten plaatsvinden.
Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400