Begeleidt u een leerling of student? Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het schooljaar 2017/2018 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot 17 september 2018 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als u als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo.

De subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie

Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. Wat u uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.

Aanvraagperiode

De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat vindt KHN

KHN heeft zich met andere branches ingezet om de tegemoetkoming voor leerbedrijven op een aanvaardbaar peil te houden. Mede dankzij de lobby van het bedrijfsleven is de tegemoetkoming voor leerplekken in het vmbo en mbo-bbl op een aanvaardbaar niveau gebleven. Wel betreurt KHN dat nu sprake is van een subsidieregeling met betaling achteraf waarbij vooraf geen zekerheid is over het uit te keren bedrag. Het bedrijfsleven pleit ervoor om de aanvraagprocedure in ieder geval eenvoudig te houden en uitbetaling vlot te laten plaatsvinden. 

Ook leermeester worden in de horeca? Kies een erkende opleider!

Leermeester wordt u door een leermeesteropleiding te volgen die wordt afgesloten met een leermeesterexamen. Er zijn verschillende instellingen die het leermeesterexamen (of examen praktijkbegeleider) aanbieden. Als lid van KHN krijgt u bij HOC.nl 15% korting op het lesgeld van de SVH-leermeesteropleiding.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400