Begeleid je een leerling of student? Vraag de subsidieregeling praktijkleren aan!

Als je in jouw bedrijf een leerling of student begeleidt, kun je gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het schooljaar 2018/2019 kun je met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag indienen tot 16 september 2019 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten als je als erkend leerbedrijf begeleiding geeft aan:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen.
  • Mbo-studenten die deelnemen aan een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • Leerlingen in het laatste leerjaar van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het derde en vierde leerjaar van de entree in het vmbo.

De subsidieregeling praktijkleren vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel.

Hoogte subsidie

Het maximum subsidiebedrag is 2700 euro per gerealiseerde praktijk- of werk leerplaats. Wat je uiteindelijk uitgekeerd krijgt, hangt af van wat het beschikbare budget is voor de onderwijscategorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor de subsidie binnen die categorie.

Aanvraagperiode

De aanvraag loopt per studiejaar en wordt aan het eind van het studiejaar uitgekeerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling en de aanvraagprocedure, vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

KHN maakt zich hard voor leerwerkplekken

KHN heeft zich met andere branches ingezet om de tegemoetkoming voor leerbedrijven op een aanvaardbaar peil te houden. Mede dankzij de lobby van het bedrijfsleven is de tegemoetkoming voor leerplekken in het vmbo en mbo-bbl op een aanvaardbaar niveau gebleven. Wel betreurt KHN dat nu sprake is van een subsidieregeling met betaling achteraf waarbij vooraf geen zekerheid is over het uit te keren bedrag. Het bedrijfsleven pleit ervoor om de aanvraagprocedure in ieder geval eenvoudig te houden en uitbetaling vlot te laten plaatsvinden. 

Verder maakt KHN zich ernstig zorgen  over de toekomstige financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Begin 2018 kondigde het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een bezuiniging aan van 7 miljoen euro. Nu dreigt de subsidieregeling nog verder te worden uitgekleed. Een slechte zaak, vindt KHN. En daarom trekken we aan de bel! Want juist in de horeca leer je een vak in de praktijk. Leer-werkbanen zijn dus heel belangrijk in onze branche!

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht

Ook leermeester worden in de horeca? Kies een erkende opleider!

Leermeester wordt je door een leermeesteropleiding te volgen die wordt afgesloten met een leermeesterexamen. Er zijn verschillende instellingen die het leermeesterexamen (of examen praktijkbegeleider) aanbieden. Als lid van KHN krijg je bij HOC.nl 15% korting op het lesgeld van de SVH-leermeesteropleiding.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400