Na het debat van dinsdagavond over de aanscherping van de financiële steunmaatregelen door het kabinet, debatteerde de kamer woensdag over het kabinetsbeleid in het kader van de bestrijding van corona. KHN was erbij en doet verslag van de voor de horeca belangrijkste punten.

Wanneer regionale aanscherping?

De Kamer stelde kritische vragen over de ratio achter de steunmaatregelen. Het kabinet heeft dinsdag in de persconferentie de mogelijkheid van een verdere regionale aanscherping aangekondigd als besmettingscijfers in een bepaalde regio te hoog zijn. Klaas Dijkhoff (VVD) vroeg het kabinet om duidelijkheid te geven over de vraag wanneer deze aanscherping aan de orde is. Kijkt het kabinet alleen naar besmettingscijfers of bijvoorbeeld ook naar de belasting van de zorg? Bovendien hebben de voorzitters van de veiligheidsregio’s aangegeven niets in de regionalisering te zien.

Regionaal geïmplementeerd

Rutte benadrukte dat de mogelijke regionale maatregelen landelijk worden opgelegd, maar regionaal worden geïmplementeerd. Daarmee zijn deze maatregelen niet onderhevig aan verder polderoverleg. Er wordt volgens Rutte enkel ingegrepen in regio’s waar nog steeds hoge besmettingen zijn en er te weinig daling te zien is. Ook herhaalde de premier telkens dat het er bij de maatregelen om gaat reisbewegingen te beperken en contactmomenten te voorkomen.

Kabinet wijkt af van eigen routekaart

Verbazing was bij Van der Staaij (SGP), Jetten (D66) en Segers (CU) over het feit dat het kabinet met de laatste aanscherping van de maatregelen alweer afwijkt van zijn eigen routekaart. Dat geldt bijvoorbeeld voor het toegestane aantal gasten bij bruiloften en uitvaarten. Dit geeft onduidelijkheid. De routekaart was nu juist bedoeld om enige voorspelbaarheid te geven in de maatregelen.

Rutte gaf toe dat de routekaart niet voorziet in de situatie waarin behoefte is aan een extra versnelling als de besmettingscijfers hier aanleiding toe geven en dat de maatregelen in de huidige routekaart niet gaan over effecten op de wat langere termijn. Mogelijk moet de routekaart worden aangevuld met een pakket maatregelen dat kan worden ingezet als gedurende een paar weken een versnelling in het terugdringen van het coronavirus nodig is.

Behoefte aan perspectief

Heerma (CDA), Jetten(D66) en Klaver (GL) pleitten voor het bieden van perspectief aan Nederland. Nu er voorlopig geen vaccin wordt verwacht en we nog een tijd bezig zullen zijn met het virus eronder te houden, zien zij in het sneltesten en zelftesten een mogelijkheid om burgers en ondernemers toch meer ruimte te geven en de samenleving weer aan de slag te krijgen. Zij vragen het kabinet om hiervoor met een strategie te komen.

Minister de Jonge ziet het belang van perspectief maar wil wel zorgen voor de juiste verwachtingen. Eerst moet de basis van het testen op orde zijn. Vervolgens wil het kabinet ervoor zorgen dat sneltesten als een service kunnen worden aangeboden aan werkgevers. En in derde instantie wordt ingezet op zelfafname. Op dit moment wordt verkend hoe dit veilig kan waarbij ook geborgd is dat positieve zelftests ook worden geregistreerd.

Motie krol

Henk Krol dankte de Kamer voor het aannemen van zijn motie waarin het kabinet werd opgeroepen te onderzoeken of aan restaurants meer ruimte voor opening kan worden geboden. Hij dankte bovendien minister Wiebes dat hij al heeft aangegeven dat hij al mee bezig is.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens