Op 25 juni jl. vond het laatste debat over de corona-ontwikkelingen voor het zomerreces plaats. KHN heeft voor het debat aan de politieke partijen haar standpunten kenbaar gemaakt. PVV, Forum voor Democratie (FvD) en Van Haga hebben hier goed op geacteerd en komen tijdens het debat op voor de belangen van de horeca. Zij stellen kritische vragen aan het kabinet en willen af van 1,5 meter-economie. Rutte wil hier echter niets van weten en blijft vasthouden aan de 1,5 meter. Met de versoepelingen die nu zijn ingezet, blijft de 1,5 meter nodig om verspreiding van het virus te voorkomen. Maar Rutte is wel bereid om weer met de horeca in gesprek te gaan over mogelijke creatieve oplossingen. De eerdergenoemde partijen dienen relevante moties in voor de horeca. Op 30 juni jl. is er over deze moties in de Tweede Kamer gestemd, alle voor de horeca relevante moties zijn helaas verworpen.

PVV maakt zich sterk voor horeca

Tijdens het debat gaf Wilders aan de 1,5 meter voor de buitenlucht disproportioneel te vinden en hiervan af te willen. Het aantal besmettingen is op dit moment heel laag en buiten is de besmettingskans volgens hem gering. Vervolgens verwijst hij naar de brief van KHN die de Kamer heeft ontvangen. De horeca is de klos. Als er voor vliegtuigen en bioscopen in de binnenruimte wel goede alternatieven zijn voor de 1,5 meter, waarom dan niet voor restaurants? Waarom mag je wel met 4 vrienden in de auto zitten en niet met elkaar aan één tafel? Wilders dient hierover moties in en verzoekt de regering:

  • Onderzoek te laten doen naar technische oplossingen voor binnenruimtes zoals ventilatie, filters en andere slimme toepassingen die tot een set voorwaarden voor veilige binnenruimtes kan leiden en daarover in overleg te treden met de verschillende sectoren.
  • De 1,5m-maatregel direct af te schaffen in de buitenruimte.

Deze moties worden door Rutte ontraden. Hij houdt vast aan de 1,5 meter. De maatregelen zijn er volgens Rutte omdat we anders een risico lopen dat het virus weer wordt verspreid. Tot nu toe wijzen onderzoeken aan dat kuchschermen binnen niet toereikend zijn (buiten wel), verder onderzoek vindt plaats. Wanneer er over de moties van Wilders gestemd wordt in de Tweede Kamer blijkt er geen meerderheid te zijn.

Ook FvD en Van Haga komen op voor de horeca

Ook deze partijen zijn geen voorstander van een 1,5 meter-economie. FvD noemt het een prestige object. En Van Haga vraagt waarom voor de horeca niet dezelfde regels gelden als voor kappers. De partijen dienen de volgende moties in:

  • Constaterende dat het maximaal toegestane aantal mensen aan een tafel binnen een horecagelegenheid thans nog steeds twee is; overwegende dat verhoging van het toegestane aantal een enorme financiële verlichting zou betekenen voor de horecasector; verzoekt de regering te onderzoeken of er veilige mogelijkheden bestaan om het aantal van twee mensen te verhogen.
  • Constaterende dat staan op terrassen per 1 juli 2020 nog steeds niet is toegestaan; overwegende dat veel horecaondernemers binnen onvoldoende ruimte hebben vanwege de anderhalve meter maatregel; overwegende dat het risico op coronabesmetting buiten minimaal is gebleken; verzoekt de regering staan op terrassen niet langer te verbieden.
  • Constaterende dat clubs en discotheken nog steeds gesloten dienen te blijven tot 1 september 2020; overwegende dat deze maatregel voor veel clubs en discotheken een mogelijk faillissement betekent; verzoekt de regering te onderzoeken of clubs en discotheken op een veilige en geleidelijke manier eerder open kunnen gaan.

Ook deze moties worden door Rutte ontraden, de 1,5 meter blijft staan zolang er geen vaccin is. Update 30 juni: Er blijkt geen meerderheid in de Tweede Kamer te zijn voor de moties van FvD en Van Haga.

Motie over de NOW

Eerder deze week dienden Van Haga en Baudet een motie in over de NOW. Zij constateren dat er gevallen zijn waarbij ondernemers door fusie, overname of omzetting van bedrijfsvorm tijdens de coronacrisis een nieuw loonheffingsnummer hebben gekregen en daardoor niet altijd in aanmerking komen voor de verschillende regelingen. Zij verzoeken daarom de regering ruimhartig om te gaan met deze uitzonderlijke situaties en oude en nieuwe loonheffingsnummers tijdelijk te koppelen.

Standpunt KHN

KHN vindt dat er met twee maten wordt gemeten. De afgelopen weken is herhaaldelijk bij het kabinet aangedrongen op meer en snellere versoepelingen voor buiten, omdat de cijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Echter, het kabinet komt de horeca hierin niet tegemoet; voor het merendeel van de horeca blijft écht perspectief uit. De noodzaak voor adequate financiële steunmaatregelen voor de horeca en specifiek voor de uitgaanssector blijft dan ook groot.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens