Vanaf 1 september zouden er mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen worden aangekondigd, maar de gezondheidscijfers geven daar nog geen aanleiding toe. Dit was dan ook aanleiding voor een extra ingelaste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge vanavond. Het kabinet presenteerde geen nieuwe informatie, wel wezen Rutte en De Jonge op het volhouden van de maatregelen. Opnieuw blijft meer perspectief voor de horecaondernemers – in het bijzonder Clubs & Nightlife - uit en worden ze door de maatregelen beperkt in de exploitatie van hun bedrijf. Een grote teleurstelling in deze moeilijke tijd, al komt er voorzichtig een opening. Andere sectoren, waaronder horeca- en cateringbedrijven, kijken ook vol verwachting naar minder restricties. KHN kijkt daarom naar een (wetenschappelijke) onderbouwing voor mogelijke verdere versoepelingen. De regering staat open voor voortschrijdend inzicht.

Clubs & Nightlife: geen perspectief, wel in gesprek.

De versoepelingen die per 1 juni zijn ingegaan, boden voor veel sectoren weer enige ruimte om te ondernemen, maar Clubs & Nightlife bedrijven kunnen door de beperkingen als zitplaatsen en niet dansen ook na vandaag voorlopig toch niet open. Voor de sector is dit een enorme tegenvaller, maar de volksgezondheid staat voor horecaondernemers ook voorop. Toch is KHN voorzichtig positief. Op maandag 31 augustus vond er eindelijk een gesprek plaats tussen een afvaardiging van ondernemers van Nachtbelang, KHN en het ministerie van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. In gezamenlijk overleg willen we kijken naar een mogelijke heropening voor het einde van het jaar.

Ook voor overige horeca kijken naar meer perspectief

Ook alle horecabedrijven inclusief catering kijken uit naar minder restricties en verlichting van de horecavoorwaarden voor horecaexploitaties. KHN kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek naar effecten van druppels, aerosol en ventilatie in relatie tot algemene maatregelen en naar de op horeca gerichte maatregelen. De uitkomsten zullen richting geven aan onze inzet op minder restricties voor de horeca. De eerste uitkomsten worden medio september verwacht.

KHN: Zet in op lokale samenwerking m.b.t. handhaving

Door de aanscherping van toezicht & handhaving richting de horeca, neemt de onrust onder horecaondernemers toe. Sinds de opening op 1 juni worstelen horecaondernemers flink met de uitvoering van de coronaregels. Zo blijkt uit de recente enquête onder KHN-leden dat horecaondernemers het meeste ‘last’ hebben van de beperkte capaciteit binnen door de strikte 1,5-meterregel, de vaste en verplichte zitplaats en dat gasten zich niet goed aan de regels houden.

Horecaondernemers zijn verantwoordelijk voor de naleving in hun eigen horecabedrijf en staan daarmee onder enorme druk. Het aantal besmettingen in de horeca is relatief laag en neemt zelfs af. Daarom is het onlogisch dat het toezicht en de handhaving zijn aangescherpt. Bovendien legt de burgemeester op dit moment in veel gevallen te snel de verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en gaat daarmee voorbij aan de eigenlijke overtreder van de coronaregel, namelijk de gast. Dat er wordt gehandhaafd bij excessen is prima, maar niet om ondernemers te pesten. KHN adviseert dan ook om samen te kijken naar oplossingen. Als er geen exces is aangetoond en er toch formele waarschuwing wordt gegeven, dan moet het volgens KHN mogelijk zijn om die waarschuwing in te trekken, zodat de ondernemer met een schone lei weer verder kan.

Horecaondernemers en boa’s moeten juist samenwerken om handhaving van coronaregels bij gasten te bewerkstelligen en zo een prettig en veilig uitgaansklimaat te waarborgen. De burgemeester moet erop toezien dat boa’s zich niet (zonder reden) tegen ondernemers richten, maar zich juist richten op naleving bij gasten. Alleen door samen onze verantwoordelijkheid te nemen (gemeenten, horecaondernemers én vooral ook gasten), kunnen we het coronavirus terugdringen.

KHN: Zorg voor draagvlak voor de maatregelen bij het publiek

KHN begrijpt dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid taak is om mensen te wijzen op de risico’s, alert te zijn, de maatregelen in acht te nemen en aanvullende maatregelen te treffen of bestaande maatregelen te verlegen, maar het is onredelijk om daar uitsluitend de horecasector voor te aan te wijzen en te dreigen met boetes/sluitingen. De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het creëren en behouden van draagvlak voor de maatregelen bij het publiek.

Verlenging maatregelen en bron- & contactonderzoek

De horeca moet voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, voorlopig blijven werken op basis van reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder registratie van antwoorden, het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar en verplicht vragen om contactgegevens van bezoekers voor een eventueel bron-en contactonderzoek door de GGD. KHN blijft benadrukken dat de privacy van gasten vooropstaat. Op haar website geeft KHN tips voor een gezondheidscheck en deelt hier ook een registratieformulier voor het bron- en contactonderzoek. Deze tools voldoen aan de privacyrichtlijnen.

Vooruitkijken: samenwerking is cruciaal

Horecaondernemers snakken naar verlichting van de maatregelen. De horeca volgt de protocollen en KHN blijft haar leden oproepen er alles aan te doen om de veiligheidsmaatregelen te hanteren. Ook blijft KHN de gasten oproepen zich aan de regels te houden. De anderhalve meter afstand is een grote uitdaging, maar door gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we hopelijk weer toewerken naar een volledige opening van de horeca.

Uitblijven perspectief

Nu perspectief voor de gehele sector en in het bijzonder voor Clubs & Nightlife bedrijven wederom uitblijft, is het des te meer van belang te zorgen voor adequate steun. De sector in het algemeen gaat in het laatste kwartaal van dit jaar een zware periode tegemoet en net in die periode is met de NOW3 een afbouw van de loonkostencompensatie voorzien. Dat treft de sector in nood dubbel. KHN roept daarom ook op om af te zien van deze afbouw. Daarnaast roept KHN het kabinet op om voor Clubs & Nightlife bedrijven met een uitkoopregeling te komen. Geen perspectief én geen adequate steun zijn ingrediënten voor een ongewenste faillissementsgolf met een toename aan werkloosheid.

Kamerbrief

Download hier de kamerbrief van 1 september 2020.

In de komende dagen volgt er meer informatie n.a.v. het aanwijzingsbesluit, de kamerbrief en noodverordeningen op onze website www.khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens