Op 16 november 2020 is het volgende wetgevingsoverleg over het voorstel voor de wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW) van staatssecretaris Blokhuis. Eerder heeft KHN al lobbysucces geboekt omdat in het wetsvoorstel is meegenomen dat wederverstrekking strafbaar wordt. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barmedewerker) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. Als voorbereiding op het komende debat heeft KHN alle alcoholwoordvoerders in de Tweede Kamer van verdere input voorzien.

In deze input pleit KHN voor het behouden van de ventilatie-eis van de DHW, het schrappen van het bijschrijven van een leidinggevende op het aanhangsel bij de vergunning, het verbeteren van de definitie van paracommerciële rechtspersonen en het voorkomen van onwenselijke verschillen in minimale oppervlakte-eisen tussen gemeenten. Hieronder licht KHN toe waarom deze punten belangrijk zijn.

Ventilatie-eis DHW behouden

In het wetsvoorstel van Blokhuis wordt het inrichtingenbesluit DHW vrijwel geheel geschrapt. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht, betekent dit dat in principe ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit zullen gelden. Hierdoor worden bijvoorbeeld de eisen voor toiletten minder streng (niet meer de eis van het voorportaal). Maar wanneer het ‘besluit eisen inrichtingen DHW’ komt te vervallen, dan zal automatisch de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit ook gaan gelden voor horeca-lokaliteiten. KHN heeft samen met Binnenklimaat Nederland berekend dat de ventilatie-eis in het besluit ‘eisen inrichtingen DHW’ voor vijf keer meer luchtverversing in een horecalokaliteit zorgt, dan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012. KHN wil dan ook dat deze ventilatie-eis in de DHW behouden blijft. Als de coronacrisis één ding duidelijk gemaakt heeft, is het dat goede ventilatie in ruimten waar mensen bij elkaar komen cruciaal is.

Voorkomen dat gemeenten oppervlakte-eis kunnen bepalen

Dat het Bouwbesluit binnen de nieuwe wet de basis wordt voor bouwtechnische eisen van horecalokaliteiten met een alcoholvergunning betekent helaas niet dat de tijden van minimale vloeroppervlakte voorbij zijn. Hoewel de 35m2 -eis in de nieuwe wet wordt geschrapt, mag elke gemeente volgens het wetsvoorstel zelf bepalen of én welke oppervlakte-eis ze willen instellen. Dit is een nieuw voorstel dat op verzoek van gemeenten is opgenomen. KHN vindt dit ronduit een slecht plan. Dit leidt namelijk tot zeer ongewenste ongelijkheid tussen gemeenten. Een situatie waarin aangrenzende gemeenten er verschillende oppervlakte-eisen voor horeca op na houden dient nergens toe.

Het schrappen van het bijschrijven van een leidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning

In de huidige DHW staat dat alle leidinggevenden bijgeschreven moeten zijn op het aanhangsel bij de vergunning. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘leidinggevenden’ die eigenaar zijn en operationeel leidinggevenden (bedrijfsleiders) die geen eigenaar zijn. KHN pleit er voor, net als de brancheorganisaties voor slijterijen, dat die bijschrijvingsverplichting wordt geschrapt voor leidinggevenden die geen eigenaar zijn. Het leidt namelijk tot onnodige administratieve rompslomp en veel extra kosten voor horecaondernemers.

Het verbeteren van de definitie van paracommerciële rechtspersonen

In de nieuwe wet wordt helaas niets geregeld over bv’s van paracommerciële instellingen. Om een eerlijk speelveld te creëren, pleit KHN al langer voor een specifieke bepaling, zodat voor deze bv’s dezelfde regels gelden als voor de paracommerciële instellingen zelf.

Wetgevingsoverleg 16 november 2020

Voorafgaand aan het debat op 16 november blijft KHN in contact met de Tweede Kamerfracties en het ministerie van VWS om onze standpunten met hen te bespreken. KHN volgt het debat op 16 november en doet verslag van de uitkomsten.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens