Vorige week stuurde staatssecretaris Blokhuis (VWS) zijn wetsvoorstel voor de wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer. Deze wet bepaalt wie alcohol mag verkopen, waar het verkocht mag worden en onder welke omstandigheden. Het is daarom een belangrijke wet voor de horeca. Eerder dit jaar publiceerde Blokhuis al enkele voorstellen om de wet te vernieuwen. KHN heeft naar aanleiding hiervan verschillende suggesties gedaan en is blij dat het voorstel om wederverstrekking strafbaar te stellen door de staatssecretaris ook in het wetsvoorstel is opgenomen.

Succes: wederverstrekker strafbaar

In de nieuwe Drank-en Horecawet, die overigens zal worden omgedoopt tot Alcoholwet, wordt geregeld dat ook de wederverstrekker strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barmedewerker) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. KHN pleit hier al jaren voor en we zijn zeer tevreden dat ons punt wordt doorgevoerd.

Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken

In de nieuwe wet wordt het mogelijk dat vmbo-leerlingen van 14- en 15 jaar oud in het kader van hun opleiding alcohol kunnen verstrekken in een horecabedrijf. Tot nu toe mag dat pas vanaf 16 jaar, maar dat blijkt in de praktijk voor sommige leerlingen niet werkbaar. We zijn blij dat de nieuwe wet tegemoet komt aan de praktijk.

Bouwbesluit wordt de nieuwe basis. Gemeenten kunnen oppervlakte-eis bepalen

Het inrichtingenbesluit Drank en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht betekent dit dat in principe ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit zullen gelden. Hierdoor worden bijvoorbeeld de eisen voor toiletten minder streng (niet meer de eis van een voorportaal) en komen de speciale ventilatie- en hoogte-eisen te vervallen. Helaas lijken de tijden van een minimale oppervlakte-eis nog niet voorbij. Hoewel de 35m2 -eis in de nieuwe wet wordt geschrapt, mag elke gemeente volgens het wetsvoorstel zelf bepalen of én welke oppervlakte-eis ze willen instellen. Dit is een nieuw voorstel dat op verzoek van gemeenten is opgenomen.

KHN pleit al jaren voor een drastische aanpassing van het inrichtingenbesluit en is blij dat het Bouwbesluit nu als basis wordt gebruikt. KHN is er absoluut geen voorstander van dat gemeenten zelf kunnen bepalen of er een oppervlakte-eis komt en zo ja hoe groot de oppervlakte dan moet zijn. Dat leidt namelijk tot zeer ongewenste ongelijkheid tussen gemeenten.

Stuntprijzen en acties aan banden

Ten slotte wordt in de wet vastgelegd dat stuntprijzen/acties van supermarkten (en andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’) niet verder mogen gaan dan 25% korting op de normale verkoopprijs. De nieuwe wet gaat niet over het aan banden leggen van happy hours in de horeca(tot maximaal 60% van de normale verkoopprijs). KHN is blij dat dit een lokale bevoegdheid van gemeenten blijft.

Verkoper verantwoordelijk voor leeftijdscheck in de hele keten bij online aankoop alcohol

In de nieuwe wet wordt ook de ‘verkoop op afstand’ (bijvoorbeeld bestellingen via Thuisbezorgd) van alcohol en naleving van de leeftijdsgrens geregeld. Online verkopers van alcohol moeten een leeftijdverificatiesysteem invoeren waarbij de leeftijd zowel bij de online aankoop als bij de feitelijke aflevering van de alcohol aan de deur moet worden gecheckt. Uiteraard moet dit systeem nog verder worden uitgewerkt. Dit betekent in ieder geval dat jij als horecaondernemer verantwoordelijk bent voor de hele keten: van de online bestelling via jouw website of platform tot de leeftijdscontrole door de maaltijdbezorger aan de deur. Ook moet iedere online verkoper een document opstellen met daarin de gewaarborgde werkwijze voor de leeftijdscontrole.

KHN snapt dat ook bij online verkoop van alcohol moet zijn geregeld dat de leeftijd van de koper wordt gecheckt. Tegelijkertijd houden we nauw in de gaten dat deze maatregelen voor iedere ondernemer betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

KHN lobbyt voor een betere Alcoholwet

De vernieuwde Drank- en Horecawet, of Alcoholwet, is een stap in de goede richting, maar er zijn ook belangrijke zaken voor de horeca die ontbreken of beter moeten.

  1. In de nieuwe wet wordt niets geregeld over BV’s van paracommerciële instellingen. Voor die BV’s moeten volgens KHN de zelfde regels gaan gelden, m.n. als het gaat om schenktijden en ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’, als voor de paracommerciele instellingen zelf;
  2. Ook is niet ingegaan op het voorstel van KHN, en andere branches, om de administratieve verplichting om de feitelijke leidinggevenden telkens bij te moeten schrijven op het aanhangsel bij de vergunning te schrappen;
  3. Het voorstel om gemeenten de bevoegdheid te geven om een oppervlakte-eis te bepalen in een verordening vindt KHN een ronduit slecht plan. Dit leidt tot verschillen tussen gemeenten die zowel ongewenst als onnodig zijn.

Deze drie punten zullen we, niet alleen via brieven aan de Kamercommissie van VWS maar ook tijdens werkbezoeken en gesprekken met Kamerleden, aan de orde stellen. Het doel is een voor de horeca goed werkbare Alcoholwet.

Vervolg

De Tweede Kamer heeft tot 11 december a.s. de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op het wetsvoorstel. KHN zal de Tweede Kamer hiervoor van input voorzien. De verwachting is dat er na het kerstreces, in het eerste kwartaal van 2020, pas over het wetsvoorstel gedebatteerd zal worden. We houden je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Lees ook

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens