De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of de laagste prijsgarantie, die online platforms als Thuisbezorgd.nl eisen, de markt te veel verstoort. Deze laagste prijsgarantie houdt in dat horecaondernemers op hun eigen site geen lagere prijs mogen aanbieden dan op het online platform waar ze mee samenwerken. KHN ziet het onderzoek dat het kabinet nu laat doen als een grote steun in de rug voor veel horecaondernemers en een belangrijke stap in de richting van een eerlijkere bezorgmarkt.

De SP en PvdA dienden een motie in die vandaag, 6 maart 2018, in de Tweede Kamer werd aangenomen.

Belangrijke stap voor een eerlijk speelveld op de bezorgmarkt

In de motie geven de partijen aan ervoor te vrezen dat de dominante marktpositie van enkele online platforms in combinatie met eenzijdige verhoging van commissies nadelig kunnen uitpakken voor zowel horecaondernemers als consumenten. Ze willen daarom nader onderzoeken of eisen zoals de laagste prijsgarantie marktverstorend werken (lees hier de motie).

Pizza-actie KHN

KHN ziet deze motie als de opmaat voor een verdere discussie over de noodzaak van vernieuwing van de wetgeving rondom zoek-, boek- en bezorgsites. Deze discussie werd vorig jaar door horecaondernemers en KHN aangezwengeld. In december overhandigden wij een symbolische pizza aan Tweede Kamerleden om te pleiten voor een verbod op de pariteitsdiscussie en het delen van klantgegevens door platfoms met horecaondernemers. Ook spraken wij staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, over de gevolgen van het gebrek aan marktwerking voor onder andere restaurants, maaltijdbezorgers en hoteliers. In dat gesprek hebben we erop aangedrongen dat ook de onredelijke eisen die zoek- en boeksites stellen bij het onderzoek worden betrokken.