Op woensdag 25 maart 2020 debatteerde de Tweede Kamer met minister Hoekstra (Financiën) over het economische steunpakket voor ondernemers dat vorige week door het kabinet is aangekondigd. Het noodpakket voor bedrijven en ondernemers valt in goede aarde en kan op steun rekenen van alle politieke partijen. Dit is een goede zaak voor de horecaondernemers die door dit pakket tegemoet worden gekomen. Er moet volgens de Tweede Kamer wel tempo en vaart worden gezet achter de uitvoering.

KHN in actie

KHN heeft voorafgaand aan het debat de Kamerleden opgeroepen de horeca te ondersteunen. Bijvoorbeeld inzake de huurmarkt. KHN ontvangt van steeds meer leden signalen dat zij financieel in de klem komen door onwelwillende verhuurders, die niet meewerken aan uitstel of kwijtschelding van de huur. KHN pleitte daarom voorafgaand aan het debat bij de politiek voor steun voor de horeca. Ook kaartte KHN de snoeiharde werkwijze aan van hotelplatforms aan zoals Booking.com en Expedia.

Oneerlijke praktijken boekingsplatforms

Diverse Kamerleden spraken tijdens het debat hun steun uit voor horecaondernemers en toonden begrip voor de moeilijke periode die zij doormaken. CDA-Kamerlid Slootweg wilde weten wat het kabinet gaat doen aan platforms zoals Expedia en Booking.com, die ondernemers het vel over de neus trekken: “Het blijft vervelend als wij zien dat de overheid veel doet terwijl platforms het de horeca onmogelijk maken om reserveringen om te zetten naar een later moment. Als er daarover gesprekken plaatsvinden met de minister dan moeten deze platforms daarop aangesproken worden.”

Huurmarkt

SP-Kamerlid Alkaya pleitte voor een huurstop voor huurders. Zo wil hij voorkomen dat de tegemoetkoming die ondernemers krijgen uiteindelijk de zakken vullen van rijke vastgoedpartijen. Ook Azarkan (Denk) maakt zich zorgen over niet-coulante verhuurders, uitstel van betalingen moeten niet uitstel van executie zijn. Ook deze punten heeft KHN voorafgaand aan het debat bij de Kamerfracties onder de aandacht gebracht. Kamerleden Van Haga en Baudet (FvD) verzoeken het kabinet via een motie om onderzoek te doen naar de rol van banken als ondernemers hun huur niet meer kunnen betalen.

In zijn antwoord benadrukte minister Hoekstra dat we, juist in deze tijd, “van iedereen mogen verlangen, en zeker ook van verhuurders dat zij in redelijkheid met hun huurders omgaan en er geen slaatje uit proberen te slaan.”

Snelle actie kabinet noodzakelijk

Van Dijck (PVV) wil dat de maatregelen van het kabinet tijdig worden doorgevoerd, zodat deze niet te laat komen voor ondernemers waarbij het water nu aan de lippen staat. Van Haga maakte duidelijk dat de berekeningen voor compensatie van het kabinet wel goed moeten zijn. Bijvoorbeeld op het door KHN ingebrachte punt rondom het meenemen van vakantietoeslagen en werkgeverspremies in de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid).

Met man en macht werken aan optuigen loketten

In zijn beantwoording gaf minister Hoekstra aan dat er met man en macht gewerkt wordt aan het optuigen van de verschillende loketten die de steunmaatregelen voor ondernemers zullen uitvoeren. Daarnaast deed de minister ook een moreel appel op de samenleving om op een redelijke manier om te gaan met toeleveranciers, huurders en de steunmaatregelen van de overheid.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens