Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (afgekort: TWM). Deze is inmiddels twee keer verlengd en geldt nu tot 1 september 2022. Deze wet valt onder de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en geeft een wettelijke basis voor de maatregelen die landelijk en/of regionaal bepaald worden ter bestrijding van het coronavirus.

In de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 staan maatregelen die moeten helpen om het coronavirus onder controle te krijgen.

KHN informeert je over relevante wijzigingen

Uiteraard houdt KHN de aankondigingen van de publicaties van nieuwe maatregelen in de gaten. Als er voor de horeca relevante wijzigingen komen, informeert KHN je hierover via de website en updates per mail.