De koopkrachtproblemen zijn groot, vooral door de energiecrisis. Veel Nederlanders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om de prijsstijgingen enigszins te compenseren, vraagt het kabinet werkgevers om de lonen te verhogen. Wij vinden dat het kabinet niet alleen naar werkgevers moet wijzen, maar moet overleggen over verstandig economisch beleid in deze onzekere situatie. Werkgevers kunnen namelijk nooit alleen de huidige problematiek rondom de hoge energieprijzen compenseren.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Omdat de koopkracht voor veel Nederlanders flink is gedaald, vraagt het kabinet werkgevers om de lonen te verhogen.
  • Wij zijn hiertegen. Omdat de cao-lonen al fors zijn gestegen én omdat veel (horeca)ondernemers de kostenstijging nauwelijks kunnen doorberekenen.
  • In plaats daarvan is het slimmer om in overleg te gaan over een verstandig economisch beleid.
  • Wil je je medewerkers financieel tegemoetkomen? Doe dit dan door middel van een eenmalige uitkering of tijdelijke toeslag.

Cao-lonen stijgen fors

Het kabinet vraagt werkgevers om naast hun stijgende kosten, waaronder inkoop- en huurkosten, werknemers te compenseren voor de hogere prijzen. Maar de de cao-lonen gaan, ook in de horeca, ondertussen al hard omhoog. Op dit moment is er sprake van de hoogste stijgingen van deze eeuw. En ook daarbuiten nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid en doen ze enorm veel.

Ondernemers kunnen kostenstijging nauwelijks doorberekenen

Zoals bekend hebben ook horecaondernemers het financieel niet makkelijk. De afgelopen tijd zijn de gas- en elektriciteitsprijzen enorm gestegen. En door een tekort aan grondstoffen rijzen ook de inkoopkosten de pan uit. Daarnaast werkt de hoge inflatie ook door in hogere huurprijzen. Het is nog onduidelijk hoe dit op de langeretermijn uitpakt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de horecaondernemers de stijgende kosten nauwelijks kunnen doorberekenen*, waardoor zij nog meer interen op hun marges en reserves. De vraag is dan ook hoe deze prijsstijgingen in de eigen verkoopprijzen kunnen worden verwerkt zonder verlies van omzetvolume.

Wat gebeurt er al?

Het kabinet heeft dit jaar al verschillende maatregelen genomen. Denk aan een hogere teruggaaf van de energieheffing, lagere accijnzen aan de pomp, lagere btw op energie en een inkomensbijdrage energie voor lage inkomens. Daarnaast zien we dat veel werkgevers hun medewerkers al op veel verschillende manieren tegemoetkomen in deze krappe arbeidsmarkt. Ook zal het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023 nog eens fors hoger worden. Zie KHN | Loontabellen per 1 juli 2022.

De afspraken in de horeca-cao van 2022 en 2023

We hebben solide cao-afspraken over hogere lonen gemaakt. Per 1 april 2022 is het loon voor vakkrachten met een loon binnen de loonschaal al verhoogd met 3,4%. Per 1 september gaan de jeugdlonen voor leerlingen en niet-vakkrachten flink omhoog. En per 1 januari 2023 stijgen de lonen van vakkrachten binnen de loonschalen met een periodiek van 2% en een loonronde van nog eens 2% voor alle vakkrachten. We zien de oproep van het kabinet om de lonen te verhogen als een traditionele vraag om een ‘automatische‘ loon-prijsspiraal. Dat moet je niet willen.

Wat is er nodig?

Om het koopkrachtverlies deels te compenseren, willen we een betere inrichting van de uitbetaling van de heffingskortingen (niet via één werkgever maar rechtstreeks via de belastingdienst naar de burger) en een veel lager tarief (vlaktaks) voor de inhoudingen op de lonen. Ook een belastingvrije koopkrachtuitkering (onder de WKR) en lagere werkgeverslasten horen wat ons betreft bij de noodzakelijke maatregelen.

We zijn geen voorstander van een centrale loonafspraak, omdat die lopende afspraken te veel verstoort.

Wat kun je doen om je medewerkers tegemoet te komen?

Wil je je medewerkers financieel tegemoetkomen in deze lastige periode? Dan adviseren we om dit te doen door middel van een eenmalige uitkering of tijdelijke toeslag. Dan telt het niet als én-én door in de komende cao-verhogingen.

* Bron: CBS/COEN

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens