Moet u het loon van al uw medewerkers per bank betalen?

Sinds 1 januari 2016 zijn er strengere regels voor de uitbetaling en administratie van loon. Zo mag u bijvoorbeeld het loon van uw medewerkers niet meer contant uitbetalen. Maar geldt dat voor alle medewerkers?

Ja, dit geldt voor alle medewerkers. De regels voor de uitbetaling en administratie van loon zijn opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Vanaf 1 januari 2016 geldt de plicht om voor al uw medewerkers het nettobedrag van de loonstrook uitsluitend via een bankbetaling over te maken. Netto is het resultaat wat op de loonstrook als netto te betalen overblijft. Dus contant uitbetalen mag niet meer. Ook niet gedeeltelijk. Zorg er dus voor dat u de correcte gegevens heeft van de bankrekening van uw medewerker. 

Het netto uit te betalen loon mag in de regel niet minder zijn dan het netto minimum (jeugd)loon en dat bedrag dient ook giraal te worden overgemaakt op de bankrekening van de medewerker. 

Begrijpelijke loonstrook
U moet sinds 1 januari 2016 ook zorgen voor een begrijpelijke loonstrook. De bedragen op de loonstrook moeten toegelicht worden. En alle inhoudingen en verrekeningen moeten gespecificeerd terug te vinden zijn. Uit de specificatie moet duidelijk worden waarvoor bijvoorbeeld een kostenvergoeding bedoeld is bijvoorbeeld voor maaltijden of de personeelsvereniging. 

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Cursussen