Wat is het verschil tussen een vakkracht, geen vakkracht, een invalkracht en een seizoenkracht?

In het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement maakt KHN een onderscheid tussen een vakkracht, geen vakkracht, een invalkracht en een seizoenkracht. Afhankelijk van tot welke categorie een medewerker gerekend wordt, is het van invloed op de hoogte van het loon of het soort contract dat u met de werknemer afspreekt. Wat is voor uw medewerker van toepassing? KHN geeft antwoord.

Vakkracht
Een vakkracht is een medewerker die vakbekwaam is. Dat wil zeggen dat hij aantoonbaar voldoende ervaring heeft opgedaan in de functie. Daar is in ieder geval sprake van als de medewerker bij de eigen werkgever 1976 ervaringsuren in dezelfde functie heeft opgebouwd. Ervaringsuren worden pas opgebouwd vanaf het moment dat de medewerker 18 jaar oud is. Tot 18 jaar geldt er een schoolplicht voor jongeren.

De vakkracht heeft recht op het basisloon van de loonschaal die hoort bij de functiegroep waarin hij is ingedeeld. Als de vakkracht nog geen 22 jaar is (en dus nog niet vak-volwassen is) heeft deze recht op een bij de leeftijd horend percentage van dit basisloon. U vindt dit terug in de loontabellen bij het AVR. Vanaf 2016 is dit 21 jaar. 

Geen vakkracht
Op het moment dat uw medewerker nog niet de vereiste ervaring (1976 ervaringsuren) heeft opgedaan is hij ook geen vakkracht. Het is dan verstandig om in de arbeidsovereenkomst aan te geven hoeveel ervaringsuren nog opgebouwd moeten worden voor de medewerker wel vakkracht is. En vergeet vervolgens niet om bij te houden hoeveel uren de medewerker aan ervaring opbouwt.

De niet-vakkracht heeft geen recht op een loon op basis van de functieschaal van de loontabel, maar ontvangt minimaal het wettelijk minimum (jeugd)loon. Ook heeft deze medewerker geen recht op de feestdagentoeslag.

Of u de medewerker aanmerkt als vakkracht of geen vakkracht, is uitsluitend van belang voor de bepaling van de hoogte van het (minimale) loon dat u de werknemer in die functie moet betalen en of de medewerker recht heeft op feestdagentoeslag. Het zijn van vakkracht heeft geen invloed op het soort contract dat u met de medewerker afsluit. 

Invalkracht
Een invalkracht, ook nog wel oproepkracht genoemd, is een medewerker die werkt zonder een vast aantal uren of een vast urenpatroon.

Voor alle duidelijkheid; het betreft hier dus niet een afzonderlijke categorie medewerkers. Een medewerker die invalkracht is met een 'arbeidsovereenkomst invalkracht' kan wel of geen vakkracht zijn. Voor een invalkracht bestaat een andere model arbeidsovereenkomst. 

Let op!
Als na drie maanden alsnog sprake blijkt te zijn van een vast aantal uren of een vast patroon, kan de medewerker u verzoeken de arbeidsovereenkomst aan te passen en daarin het vaste aantal uren of het vaste urenpatroon vast te leggen. Het KHN-model arbeidsovereenkomst voor invalkracht bepaalt dat voor het bepalen van het urengemiddelde over een jaar gekeken moet worden. Zo voorkom je dat er een scheef beeld ontstaat doordat er in een eventuele piekperiode meer gewerkt wordt. 

Seizoenkracht
Een seizoenkracht werkt slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar wanneer daar behoefte aan is. Het seizoensmatige karakter van de werkzaamheden kan voortvloeien uit economische, toeristische of klimatologische omstandigheden of de daaruit voortkomende jaarlijkse sluiting van de onderneming.

In de arbeidsovereenkomst die u afsluit met de seizoenkracht moet u duidelijk omschrijven in welke periode (seizoen) de medewerker werkt en welke periode niet. Buiten het afgesproken seizoen kan de medewerker geen aanspraak maken op werk en/of uitbetaling van loon. 

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400