Internationale belangenbehartiging

Een deel van de regelgeving voor de horeca komt tot stand in Europa. Denkt u bijvoorbeeld aan de etiketten op oliekannetjes (2013) en de allergenenwetgeving (2014). Dit betekent dat KHN ook op Europees niveau actief is om wet- en regelgeving te beïnvloeden. Hiervoor werken wij samen met HOTREC, de Europese belangenorganisatie voor de horeca waarin 42 brancheorganisaties zijn vertegenwoordigd.

HOTREC
HOTREC, de Europese belangenorganisatie voor hotels, restaurants en café’s, houdt wetgeving en beleidsvorming in Europa in de gaten en lobbyt bij Europese parlements- en commissieleden om hier invloed op uit te oefenen. Uitgangspunt hierbij is een goede concurrentiepositie voor horecaondernemers in Europa en het stimuleren van banen in gastvrijheid. In het HOTREC Manifesto staat beschreven waar HOTREC zich voor inzet.

Hoe werkt Europa?
De wetgevingsprocessen in Europa nemen over het algemeen meer tijd in beslag dan landelijke processen. Dit heeft te maken met het grote aantal lidstaten. In het kort werkt het als volgt: de Europese Commissie (28 eurocommissarissen) doet voorstellen voor wetgeving in Europa. Zo’n voorstel wordt voorgelegd aan het Europees Parlement (766 afgevaardigden, waarvan 26 namens Nederland) dat hierover in discussie gaat. Voorstellen kunnen op basis van debatten worden aangepast en samen met de Raad van de Europese Unie wordt vervolgens over een voorstel besloten. Als een voorstel is aangenomen wordt het door de regeringen van de lidstaten in de lidstaten uitgevoerd. De wetgeving allergenen is hiervan zo’n voorbeeld. 

Meer info?
www.hotrec.eu
www.europa-nu.nl

Europees Parlement steunt verbod op plastic rietjes en bestek

25-10-2018
-

Het Europees Parlement stemde in met maatregelen om vanaf 2021 plastic bestek en borden, rietjes, wattenstaafjes en ballonstokjes te verbieden. Als lidstaten ook akkoord gaan, komt dit verbod er echt.

Toerisme Top over Nederland als toeristische bestemming in 2030

10-10-2018
-

Vandaag vindt de eerste Toerisme Top van Nederland plaats. Doel is om gezamelijk te werken aan kansen voor Nederland als toeristische bestemming in 2030.

KHN blij met vragen CDA over verbod ‘laagste prijsgarantie hotelkamers’ in België

10-07-2018
-

In België komt er een verbod op de laagste prijsgarantie in contracten tussen hoteliers en boekingssites. Het CDA vraagt staatssecretaris Mona Keijzer hoe zij dat ziet voor Nederlandse hotelkamers.

KHN strijdt in Europa voor transparantie en eerlijke voorwaarden online platforms

26-06-2018
-

Op aandringen van KHN heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om er voor te zorgen dat contractvoorwaarden van online zoek-, boek-, en bezorgsites eerlijker en transparant worden.  

Terug
Nieuws