Afhankelijk van de nationaliteit van een medewerker heb je een vergunning nodig om deze werkzaamheden te laten verrichten. KHN geeft je een overzicht van de vergunningen.

Medewerkers uit de EER

Voor medewerkers uit landen binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt het vrij verkeer van werknemers. Dit betekent dat deze medewerkers zonder vergunning kunnen werken in Nederland. Wel moeten zij direct een Nederlandse zorgverzekering afsluiten en bij langer verblijf dan 4 maanden zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). De medewerker kan zich identificeren met een ID of paspoort.

Wanneer landen net zijn toegelaten tot de EU, geldt soms een tijdelijke vergunningsplicht. Het is daarom belangrijk dat je altijd controleert of het land waar de medewerker vandaan komt, behoort tot de groep landen waarbinnen het vrije verkeer geldt. Dit kun je doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In verband met de Brexit geldt er een afwijkende regeling voor werken met medewerkers uit het Verenigd Koninklijk.

Medewerkers buiten de EER

Wanneer je medewerkers afkomstig uit landen buiten de EER wilt aannemen, geldt de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Deze medewerkers moeten een verblijfsvergunning hebben en een tewerkstellingsvergunning. De WAV onderscheidt deze categorieën vreemdelingen:

  1. Vluchtelingen (statushouders): KHN heeft de regels en tips op een rij gezet hoe je een vluchteling in dienst kan nemen.
  2. Voor arbeid in loondienst kan je een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Voor deze vergunning moet er voldoende inkomen worden verdiend en moet je als werkgever in de KvK ingeschreven staan. Voor deze vergunning is een tewerkstellingsvergunning vereist. Voor de aanvraag of uitzonderingen kan je bij de IND terecht.
  3. Niet-EU studenten met de aantekening ‘Tewerkstellingsvergunning (TWV) vereist voor arbeid van bijkomende aard, andere arbeid in loondienst niet toegestaan'. Voor deze studenten moet je als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Wanneer je de TWV hebt mogen deze studenten maximaal 16 uur per week werken gedurende het hele jaar, òf gedurende de periode juni, juli en augustus voltijd. Let op! Ook voor deze medewerker geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Niet-EU hoogopgeleide studenten krijgen in een zoekjaar de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’.

Bij bepaalde landen kunnen er afwijkende voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld bij het samenwerkingsverdrag met Turkije. Ook was er in het verleden sprake van een Regeling voor koks uit Azië. Deze regeling is per 1 januari 2022 vervallen, zie ook: KHN | Regeling Aziatische koks vervallen per 1 januari 2022
Controleer daarom altijd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)of er afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

Wanneer je als werkgever een tewerkstellingsvergunning moet aanvragen voor een medewerker van buiten de EU, zal het UWV een arbeidsmarkttoets toepassen. Voor verkrijging van de TWV moet je als werkgever aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:

  • Je kunt geen geschikt personeel vinden binnen de EER.
  • Je hebt minstens vijf weken een vacature openstaan. Voor functies die moeilijk te vervullen zijn, geldt dat de vacature minstens drie maanden open dient te staan. Of er moet sprake zijn van een moeilijk op te vullen functie (wordt beoordeeld door het UWV).
  • Je moet aan kunnen tonen dat je er alles aan hebt gedaan om een medewerker te vinden binnen de EER.

Controle

Waar je op moet letten voordat je een buitenlandse werknemer aanneemt:

  • Er moet een geldig ID-bewijs zijn, of een verblijfsvergunning met melding 'arbeid vrij toegestaan'. Doe de check!
  • Er moet een verblijfplaats in Nederland zijn.
  • Er moet een BSN-nummer zijn.
  • Er moet een zorgverzekering zijn afgesloten.

Tip!

Er is een stappenplan beschikbaar als hulpmiddel om te bepalen of er gewerkt mag worden. Dit stappenplan vind je op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees ook: Ik heb een buitenlandse medewerker in dienst, in welke taal moet ik schriftelijke afspraken vastleggen?

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens