Een medewerker heeft een jaarcontract en wil voor de einddatum weg bij jouw bedrijf. Of je wilt niet verder met de medewerker. Kan dat? En waar moet je aan denken? KHN geeft advies!

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds opgezegd worden als je dit schriftelijk overeengekomen bent in de arbeidsovereenkomst. In de huidige KHN model-arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen. Je bent niet verplicht om deze mogelijkheid op te nemen. Kijk dus altijd eerst na of er een tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract staat.

Tussentijds opzegbeding opgenomen

Als er in een contract voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding is opgenomen, kunnen beide partijen voor de einddatum opzeggen. Voor opzegging door een medewerker geldt een opzegtermijn van een kalendermaand.

Let op: bij 0-urencontracten met een tussentijdse opzegmogelijkheid is de opzegtermijn voor werknemers 24 uur. Dit is bij cao bepaald.

Voor jou, als werkgever, geldt dat je alleen kunt opzeggen met instemming van de medewerker middels wederzijds goedvinden of je moet eerst toestemming vragen aan de kantonrechter of het UWV. Je moet dan eerst het dossier laten toetsen door de kantonrechter of UWV in een juridische procedure. Na goedkeuring van het UWV kun je met inachtneming van de opzegtermijn het contract (tussentijds) beëindigen. Doorloop je de procedure via de kantonrechter, dan zal de kantonrechter bepalen wanneer de overeenkomst wordt ontbonden. De vraag is of de kosten en moeite opwegen tegen het uitzitten van het contract.

Tussentijds opzegbeding niet opgenomen

Indien het tussentijdse opzegbeding niet is opgenomen in een contract voor bepaalde tijd, kan het contract niet zonder nadelige gevolgen voor één van partijen tussentijds beëindigd worden. Zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, moeten beide partijen het contract dus uitzitten tot de afgesproken einddatum.

Alleen als de medewerker zelf opzegt (bijvoorbeeld omdat hij een andere baan heeft) en je stemt daar mee in, kan het contract eerder eindigen. Verstandig is dan om dit allemaal goed schriftelijk vast te leggen. De medewerker moet een schriftelijke ontslagname aan je verzenden, vervolgens stem je schriftelijk in met de ontslagname.

Als de medewerker voortijdig stopt zonder jouw instemming, wordt hij schadeplichtig. Neem in dit geval contact op met KHN Advies. Zij zullen toelichten wat dit betekent en welke stappen je kunt zetten.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Maar als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract staat, kan de medewerker, als hij toch instemt met een tussentijdse beëindiging, geen aanspraak maken op een WW-uitkering tot de oorspronkelijke einddatum van zijn arbeidsovereenkomst. Het UWV stelt dan namelijk dat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Hij/zij wordt dan geconfronteerd met nadelige gevolgen en dat zal reden zijn om niet mee te willen werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Meer weten?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens