60

Cao

De situatie

Van april 2014 was er geen cao en heeft KHN een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) voor leden beschikbaar gesteld. KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in de horeca. Vanaf 2018 is er weer een cao tot stand gekomen.

KHN-standpunt

Volgens KHN moet arbeidsinzet zowel voor ondernemer als medewerker rendabel zijn: beide moeten er aan ‘over’ houden.

KHN vindt dat cao’s en/of modelreglementen de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Een cao moet:

  • Faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao moet een keuze zijn, geen
  • Een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten arbeids- inzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten
  • Zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige
  • Ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden.

KHN streeft een cao na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er geen overeenstemming kan worden bereikt met de vakbond. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, maar deze samenwerking moet niet louter als doel hebben om (collectief) gesubsidieerde projecten uit te voeren of te steunen.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400