Rechtenvrije en beschermde muziek

Als horecaondernemer word je regelmatig benaderd door aanbieders van zogenoemde rechtenvrije muziek. Rechtenvrije muziek kan een goedkope oplossing zijn voor ondernemers, die niet afhankelijk (willen) zijn van populaire, beschermde muziek.

Voor het 'commerciële' gebruik in jouw bedrijf van beschermde muziek (meestal bekende populaire muziek) moet volgens de wet worden betaald aan de componist, de artiest en platenproducenten. Buma (auteurs) en Sena (artiesten en platenmaatschappijen enzovoort) zijn de organisaties die door de overheid exclusief zijn aangewezen om deze vergoedingen te innen. En vervolgens door te geven aan de rechthebbenden. Voor de meest uiteenlopende vormen van muziekgebruik zijn er tarieven vastgesteld.

Korting voor KHN-leden

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft met Buma en Sena contracten gesloten waardoor KHN-leden minder betalen dan horecaondernemers die geen lid zijn van KHN. KHN-leden ontvangen 33,3% aanmeldkorting; daarnaast krijgen KHN-leden 17,5% korting op de geldende horecatarieven.

Hoe zit het nu met rechtenvrije muziek?

Je bent als ondernemer volledig vrij om te kiezen voor de soort muziek die het beste past bij jouw bedrijf en jouw bedrijfsvoering. Er is steeds meer vraag naar een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor beschermde achtergrondmuziek. Daarom heeft KHN in december 2015 exclusief voor haar leden KHN Muziek gelanceerd, een rechten-inclusieve streaming muziekdienst voor slechts € 14,95 per maand.

Maakt je gebruik van andere 'rechtenvrije' muziek, let dan op het volgende:

Rechtenvrij?

Je aanbieder van rechtenvrije muziekrepertoir is als enige verantwoordelijk én aansprakelijk voor de “rechtenvrij-heid” van de aangeboden muziek. Buma en Sena controleren het aangeboden repertoire van deze partijen en bepalen of dit inderdaad rechtenvrij is. Niet aangeboden muziek wordt dus niet getoetst en kan bij controle toch beschermde muziek blijken te bevatten.

Toch beschermde muziek aangetroffen?

Als bij Buma of Sena-controles toch beschermd repertoire wordt aangetroffen (terwijl je in de veronderstelling bent dat je alleen rechtenvrije muziek draait) volgt alsnog een rekening van Buma en/of Sena voor een volledige licentie! Oftewel: In dat geval wordt er een vergoeding in rekening gebracht zonder aftrek van de gebruikelijke aanmeldkorting van 33,3% en zonder de overige kortingen waar KHN-leden normaal gesproken aanspraak op kunnen maken.

KHN adviseert ondernemers die ervoor kiezen uitsluitend gebruik te maken van rechtenvrije muziek om hierover goede afspraken te maken met hun aanbieder. Dit doe je door vrijwaring af te spreken voor gevallen waarin de aangeboden muziek toch niet rechtenvrij blijkt te zijn. Bij KHN Muziek ontvang je een certificaat met deze verklaring.

Alléén rechtenvrije muziek!

Als je uitsluitend rechtenvrije muziek gebruikt en uitsluitend apparatuur die exclusief voor die muziek geschikt is, dan hoef je geen Buma- en/of Sena-licentie te betalen. Ook streaming van rechtenvrije muziek vanuit een laptop, tablet naar een versterker of speakerinstallatie, zoals KHN Muziek, is toegestaan.

Maar, let op: In dat geval mag er geen enkele andere (beschermde) muziek in jouw zaak worden gespeeld, gedraaid en ook niet kúnnen worden gedraaid. Oftewel: er mag in jouw zaak geen andere geluidsapparatuur zijn (radio- cd-spelers, televisies, dvd-spelers, draagbare radio’s in de keuken en dergelijke) waarmee andere (wel beschermde) muziek kan worden afgespeeld. Is dit namelijk wel het geval dan is een Sena-licentie en Buma-licentie alsnog verplicht! In zo’n geval betaalt men het volle standaardtarief zonder aanmeldkorting en zonder KHN-korting naast uiteraard de abonnementskosten voor de gekozen rechtenvrije muziek.

Bij controles van de gezamenlijke buitendiensten van Buma en Sena komt het regelmatig voor dat alsnog een licentieplicht wordt vastgesteld met alle financiële gevolgen van dien!

KHN Muziek