Kan ik een beroep doen op een (WGA-) verzekering als ik inkomsten misloop?

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
KHN Verzekeringen geeft op deze pagina ook antwoord op de meest gestelde vragen over de impact van het coronavirus op de bedrijfscontinuïteit.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit? Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van. (Bron: KHN Verzekeringen).