Vrijstelling btw voor kantines

Bepaalde organisaties mogen gebruikmaken van de kantineregeling. De levering van eten en drinken is dan vrijgesteld als de ontvangsten inclusief btw hiervan niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. Je kunt de kantinevrijstelling toepassen naast de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Dit betekent dat de kantine-ontvangsten niet meetellen bij de beoordeling van de grensbedragen voor laatstbedoelde activiteiten.

De kantineregeling geldt voor de volgende organisaties:

 • muziekverenigingen
 • speeltuinverenigingen
 • instellingen voor jeugdwerk
 • bejaardensociëteiten
 • hobbyclubs
 • buurtverenigingen
 • dorpshuizen en wijkcentra
 • scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

De kantineregeling geldt niet voor sportverenigingen. De kantineontvangsten voor sportverenigingen zijn alleen vrijgesteld als ze onder de vrijstellingsbedragen voor fondsenwervende goederenleveringen of diensten vallen. Hierbij geldt de verkoop van eten en drinken in kantines voor de btw niet als een dienst maar als een goederenlevering. Meer informatie over de vrijstellingsbedragen voor fondsenwervende goederenleveringen en diensten lees je bij Maximum omzet fondsenwervende activiteiten.

Voorwaarden

Je kunt de kantineregeling toepassen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De totale ontvangsten van je kantine inclusief btw zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar. Hieronder valt de omzet uit bijvoorbeeld eten, drinken, rookwaren en speelautomaten.
 • In de kantine vinden alleen activiteiten plaats die normale nevenactiviteiten van de organisatie zijn. Evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, jubileums en andere feesten, gelden niet als een normale nevenactiviteit en vallen dus niet onder de kantineregeling.
 • De ontvangsten van de kantine komen ten goede aan de organisatie.
 • De btw over kosten en inkoop voor de kantine-ontvangsten trek je niet af als voorbelasting.

Btw berekenen

Als je soms ook ergens anders, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal, kantine-ontvangsten hebt, tel je die mee in de berekening van het bedrag. Heb je op verschillende locaties een kantine? Dan geldt het maximumbedrag per kantine. Zijn je kantine-ontvangsten meer dan het maximumbedrag? En komt dat door bijzondere eenmalige omstandigheden of kon je de overschrijding van het maximumbedrag redelijkerwijs niet verwachten? Dan kun je de vrijstelling voor dat jaar gewoon toepassen. Je moet dan vanaf volgend jaar wel btw betalen over de kantine-ontvangsten als je het maximum bedrag opnieuw overschrijdt.

Bron: Belastingdienst