Gevolgen voor personeel bij bedrijfsbeëindiging

Het eindigen van jouw bedrijf heeft gevolgen voor jouw personeel. Je kunt met wederzijds goedvinden, of met een ontslagvergunning via het UWV afscheid nemen van jouw personeel.

Het is aan te bevelen om je - voor wat betreft het ontslag en de juiste afwikkeling daarvan - tijdig te laten voorlichten door KHN Advies.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Indien jullie het er over eens zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk is, dan kun je zonder tussenkomst van de rechter of toestemming van UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst beëindigen. In sommige gevallen zijn jullie het al eens over de (financiële) afspraken die betrekking hebben op de beëindiging, zoals de einddatum en een eventuele ontslagvergoeding.

Je kunt deze afspraken dan vastleggen in een zogenaamde beëindiging/ of vaststellingsovereenkomst. Door de afspraken op papier te zetten, zijn deze voor beide partijen duidelijk en bindend en worden onnodige procedures voorkomen. Bovendien heeft jouw medewerker de overeenkomst nodig indien hij/zij een uitkering wil aanvragen bij UWV Werkbedrijf.

Het UWV heeft een model beëindigingsovereenkomst die je kunt gebruiken. Het is belangrijk dat je de juiste opzegtermijn hanteert en dat je de medewerker goed voorlicht over de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Doe je dit niet, dan kan de medewerker achteraf stellen dat als hij wel goed was voorgelicht, hij de overeenkomst niet zou hebben getekend. Hij doet dan een beroep op dwaling en kan daarmee mogelijk de overeenkomst aantasten.

Daarnaast wil je misschien bijzondere afspraken maken over de afwikkeling van het pensioen, het verstrekken van een positief getuigschrift of de gelding van een concurrentie- of relatiebeding.

Einde dienstverband met ontslagvergunning van het UWV

Wanneer jullie niet uit elkaar gaan in onderling overleg zul je een ontslagvergunning voor de personeelsleden moeten aanvragen bij het UWV. Op de website van het UWV staat algemene informatie over het ontslag van medewerkers via het UWV.