Naar aanleiding van de op Prinsjesdag ingediende Miljoenennota en de daaropvolgende debatten, hebben we namens onze leden een brief gestuurd aan de fractievoorzitters en woordvoerders van Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Ook hebben we deze brief gestuurd aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. In deze brief roepen we op om het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog te verliezen tijdens de debatten en begrotingsbehandelingen die de komende tijd plaatsvinden én doen we concrete suggesties voor verbetering.

Zoals we tijdens Prinsjesdag hebben kunnen horen, neemt het kabinet maatregelen om de koopkracht van burgers te verbeteren. Dat is aan de ene kant positief, omdat ondernemers indirect meeprofiteren van een verhoogde koopkracht. Maar aan de andere kant lijkt de rekening met name bij ondernemers terecht te komen. De ondernemers- en werkgeverslasten gaan namelijk flink omhoog en er is onvoldoende tegemoetkoming in de enorm gestegen energielasten. Veel ondernemers krijgen het hierdoor nog zwaarder dan ze het al hebben, omdat zij nog kampen met de financiële gevolgen van ruim twee jaar corona.

Suggesties voor extra lastenverlichting
In de brief roepen we de fractievoorzitters en woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op om te kijken naar concrete mogelijkheden voor extra lastenverlichting voor ondernemers. In onze brief hebben we daar zelf de volgende suggesties voor gegeven:

  • Compenseren van het hogere minimumloon met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV)
  • Flink verhogen van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers

Daarnaast vragen we specifiek aandacht voor ondernemers in de fastservice, waar veel energie wordt gebruikt omdat de frituur permanent aanstaat. Maar ook bedrijven met grote oppervlaktes, zoals congres- en vergaderlocaties en grote restaurants en hotels, hebben het extra zwaar.

Regeling voor energie-intensieve bedrijven
Minister Adriaansens heeft concreet uitgesproken dat er een speciale regeling komt voor energie-intensieve sectoren die in november af moet zijn. Met dat streven zijn we heel blij, maar we hebben in de brief nog eens benadrukt dat het van het allergrootste belang is dat er daadwerkelijk snel een uitvoerbare energieregeling komt voor alle energie-intensieve bedrijven. Zodat niet alleen werken, maar ook ondernemen blijft lonen.

Permanente lobby voor het belang van ondernemers en de horeca in het bijzonder
De input die vandaag naar de Kamer is gestuurd is een onderdeel van een permanente lobby die we in Den Haag voeren voor de belangen van ondernemers en die van de horeca in het bijzonder. Zodra de eerste berichten over de plannen van het kabinet naar buiten lekten, hebben we al aandacht gevraagd voor een eerlijke tegemoetkoming voor ondernemers. Zowel als het gaat om de stijgende werkgevers- en ondernemerslasten als over de stijgende energielasten.

Dat doen we via de ondernemerskoepel VNO-NCW/MKB-Nederland, in gesprekken met Kamerleden en in rechtstreeks contact met bewindspersonen. Bijvoorbeeld tijdens het werkbezoek van minister Adriaansens aan Leiden en het gesprek tussen Dirk Beljaarts en VVD Tweede Kamerlid Hawre Rahimi. Het is niet voor niets dat de VVD vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een punt heeft gemaakt van het uitstellen van het startmoment van terugbetaling van belasting.

Met de Kamerbrief van vandaag is die lobby overigens niet afgelopen. Na de algemene politieke beschouwingen volgen immers nog de aparte begrotingsbehandelingen van de ministeries. Overal waar het kan, zullen we op een constructieve manier onze input leveren.

Bekijk onze lobbyvideo
In dit artikel heb je een voorbeeld kunnen zien van het werk van onze lobbyisten. Meer weten over hoe dat lobbyen in de praktijk gaat? Bekijk dan onze lobbyvideo:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens