Op donderdag 4 februari 2021, twee dagen na de persconferentie en presentatie van de routekaart, was er weer een coronadebat. De routekaart met versoepelingsstappen is niet werkbaar voor de horeca: in alle vier de risicofasen zijn de beperkingen te groot. KHN heeft daarom voorafgaand aan het debat Kamerleden opgeroepen er voor te zorgen dat het kabinet opnieuw over de routekaart in gesprek gaat met de horeca. De VVD heeft onze input opgepakt en een motie ingediend, welke wordt gesteund door D66, CDA, ChristenUnie, SGP en PVV.

Lees ook het persbericht waarin KHN aangeeft dat de routekaart niet werkbaar is voor de horeca en over de input van KHN aan Kamerleden voorafgaand aan het debat.

Vaccinatiebeleid en maatschappelijke impact maatregelen

Afgelopen donderdag debatteerde de Kamer opnieuw over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De focus lag daarbij op het vaccinatiebeleid en op de onderbouwing van de maatregelen. Veel partijen waren zeer kritisch over de wijze waarop de vaccinaties nu tot stand komen. Daarnaast werd breed gevraagd om de maatschappelijke impact van maatregelen explicieter mee te nemen. Rutte beloofde dat het kabinet inzichtelijk gaat maken wat de impact van maatregelen is, ook in niet-economische zin, zodat de Kamer deze zelf kan beoordelen.

Kamer vraagt aandacht voor bedrijfsleven

Meerdere Tweede Kamerleden vroegen aandacht voor de positie van het bedrijfsleven. Kuzu (DENK) riep op tot een exit strategie, Krol riep op de horeca te openen onder bepaalde voorwaarden en Van Haga (FvD) gaf opnieuw aan dat de huidige steun voor veel bedrijven niet toereikend is en dat het mkb wordt vernietigd. Wilders riep op de horeca 100% te compenseren. Een motie van de ChristenUnie trok dit breder en verzoekt het kabinet om in een brede samenwerking te werken aan herstelplannen voor gezondheid, economie en samenleving, en deze te betrekken bij de exit strategie. Deze motie kreeg tijdens het debat al volop steun van de Kamer.

Dijkhoff (VVD) vroeg het kabinet om het Garantiefonds voor evenementen eerder open te stellen. Het kabinet gaat hiernaar naar kijken.

VVD wil eerlijkere verdeling heropening tussen gesloten sectoren

KHN heeft voorafgaand aan het debat input geleverd. Zo vroegen wij het kabinet de routekaart terug te nemen en het slimme maatregelenplan van KHN te integreren met de routekaart van de overheid. Dijkhoff (VVD) vroeg minister de Jonge om de stappen op de routekaart te heroverwegen, bijvoorbeeld door als er straks ruimte komt voor versoepeling, deze op een eerlijker manier te verdelen over gesloten sectoren. De Jonge zegde toe in gesprek te willen gaan over de routekaart. Daarop dienden de coalitiepartijen, de SGP en de PVV samen een motie in om het kabinet er verder toe te bewegen in gesprek te gaan met gesloten sectoren en zo te kijken hoe we de ruimte, eerlijk over deze sectoren kunnen verdelen. Deze oproep komt overeen met de wens van KHN voor een spoedoverleg met het kabinet over aanpassingen van de routekaart. Deze motie kan dus op een Kamermeerderheid rekenen.

Apart debat over advies gezondheidsraad vaccinatiebewijs

Het kabinet had de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vaccinatiebewijzen. Dat advies verscheen op 4 februari. Hoewel er vanuit de Kamer meerdere vragen over werden gesteld, wil De Jonge binnen een maand met een kabinetsreactie komen en daarna pas over het advies in debat gaan. Hij gaf aan te kunnen begrijpen dat ondernemers nadenken over de mogelijkheden van een vaccinatiebewijs, maar dat het kabinet niet richting dwang/drang wil rondom vaccinatie. Wilders (PVV) ging een stap verder en diende een motie in om te bewerkstelligen dat instellingen en bedrijven een vaccinatiebewijs niet als voorwaarde kunnen stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen.

Over alle door de kamer ingediende moties wordt aanstaande dinsdag gestemd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens