Leerbedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw ontvangen de komende 5 schooljaren een hogere subsidie praktijkleren. De standaardsubsidie is maximaal zo’n 2700 euro. Horecaleerbedrijven die een beroep doen op de subsidie, zullen tussen de 500 en 600 euro meer ontvangen. Dit is het resultaat van intensieve lobby door KHN.

De verhoging hangt samen met de motie Heerma, Wiersma, Van Weyenberg en Bruins die door de Tweede Kamer werd aangenomen bij de behandeling van de wet Arbeidsmarkt in Balans, afgelopen voorjaar. In de wet zit een pakket maatregelen die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om mensen een vast contract aan te bieden. Maar voor bedrijfstakken met veel seizoensinvloeden, maakt de wet het juist duurder en ingewikkelder om mensen in dienst te nemen. KHN, Recron en de brancheorganisaties in de landbouw pleitten er daarom voor om bedrijven met veel seizoensinvloeden een vorm van compensatie aan te bieden.

Tegemoetkoming kosten

In de motie Heerma wordt de regering verzocht om de bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende 5 jaar tegemoet te komen in de loonkosten voor de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg (bbl)-plekken. Het gaat om jaarlijks € 12 miljoen waarvan vanaf schooljaar 2019/2020 € 10,6 miljoen wordt toegevoegd aan de bestaande subsidieregeling praktijkleren voor werkgevers in de betreffende drie sectoren.

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Bedrijven die een leerling of student in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) begeleiden, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Daarmee wil de overheid ondernemers stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Voor het schooljaar 2018/2019 kan met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag worden ingediend tot 16 september 2019 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met terugwerkende kracht

Er is jaarlijks een vast bedrag beschikbaar voor de subsidie praktijkleren. Dit bedrag wordt verdeeld over de aanvragers. Hoeveel een leerbedrijf per student exact ontvangt, kan pas worden vastgesteld als bekend is voor hoeveel studenten de subsidie is aangevraagd. Het is daarom ook nog niet precies aan te geven hoeveel horecabedrijven extra ontvangen. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2020 worden gepubliceerd. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens