De gastvrijheidssector pleit voor een minister van Toerisme en Gastvrijheid en presenteert hiervoor vandaag een vacature en inwerkprogramma. Uit onderzoek door kennisinstituut CELTH in opdracht van Gastvrij Nederland blijkt dat de gastvrijheidssector voor Nederland van enorme economische én maatschappelijke waarde is. Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “Het is hoog tijd voor een eigen minister, die samen met ons werkt aan herstel. Dat kan alleen onder sterke nationale coördinatie. Een sector die een bijdrage levert van 4,5% aan het Bruto Nationaal Product en een nog grotere bijdrage aan het Bruto Nationaal Geluk verdient dit.”

In het afgelopen jaar heeft Nederland ervaren hoe fors het belang van de gastvrijheidssector is. Niet alleen in termen van inkomsten en werkgelegenheid, maar ook voor het sociale verkeer, leefbaarheid, gezondheid en vitaliteit en verbinding in de samenleving. De wens om een eigen minister is niet nieuw. KHN pleit zelf al jaren voor een minister van Horeca & Toerisme. De horeca maakt voor meer dan een derde deel uit van de toeristisch-recreatieve sector dus ons belang is groot.

Toerisme en gastvrijheid van groot maatschappelijk en economisch belang

Bovendien draagt de sector bij aan het succes van andere sectoren (inkomen en werkgelegenheid toeleveranciers) en aan het vestigingsklimaat. De ondernemers uit de brede gastvrijheidssector zijn verantwoordelijk voor 91,2 miljard aan omzet en ruim 800.000 banen. Wereldwijd werkt zelfs 1 op de 10 mensen in de sector. De maatregelen als gevolg van de coronacrisis laten nadrukkelijk zien welke effecten het vrijwel geheel sluiten van de sector heeft op een maatschappij. In 2020 is de omzet vrijwel gehalveerd.

Herstel op korte termijn

Gastvrij Nederland levert met de vacaturetekst en het inwerkprogramma concrete input voor het Regeerakkoord. De eerste taak voor de nieuwe minister is om mee te werken aan het herstel van de sector. Gastvrij Nederland biedt handvatten die belangrijk zijn voor het herstel van de door corona zwaar getroffen sector en die bijdragen aan een verantwoorde groei:

  • Een investeringsfonds waarmee ondernemers kunnen overstappen naar aangepaste verdienmodellen
  • Een voor het mkb vriendelijk fiscaal klimaat
  • Een oplossing voor de transitievergoeding
  • Een concreet actieplan voor verminderen van de enorme schuldenberg

Een ministerie, krachtige nationale regie

Op dit moment is de kennis over en inzet voor toerisme en gastvrijheid versnipperd over vele ministeries en overheidslagen, terwijl de sector een cruciale bijdrage levert aan welzijn en welvaart. De sector heeft met een veelheid van beleidsterreinen te maken: natuur, ruimtelijke inrichting, mobiliteit, gezondheid, vestigingsklimaat, cultuur, sport en buitenlandse zaken. Eén verantwoordelijk minister kan de nationale regie pakken en zorgen voor een intensieve samenwerking tussen overheden, regio’s, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en bewoners.

Vacature en inwerkprogramma

Bekijk hier de vacature en het inwerkprogramma.

Lees ook

KHN: Groeiend toerisme vraagt om een minister van Horeca & Toerisme

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens