Op woensdag 7 februari voert de commissie EZK van de Tweede Kamer een debat over het onderwerp ‘mkb ondernemen en bedrijfsfinanciering’. Er staat een waslijst van documenten en rapporten op de agenda. Een van de agendapunten betreft ‘regeldruk’. Wij hebben de Tweede Kamerfracties input geleverd met betrekking tot dat onderwerp.

Enige tijd geleden kwam het indicatorbedrijvenonderzoek naar buiten dat liet zien hoe hoog de regeldruk in de horeca is. We hebben naar aanleiding daarvan al opgeroepen tot concretere acties om de regeldruk terug te dringen. En niet zonder resultaat: een aantal interessante moties werd door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Input commissiedebat

Voor het debat van woensdag hebben we de Tweede Kamer nog de volgende punten meegegeven.

  • Het bestaande regeldrukprogramma van het ministerie van EZK moet worden aangevuld met door het kabinet te bepalen meetbare doelstellingen voor regeldrukreductie (zoals bijvoorbeeld voorgesteld in de aangenomen motie van kamerlid Graus. Wat is de status van die motie?)
  • Het is goed dat het kabinet een reductieprogramma gaat samenstellen, maar het is vooralsnog te vrijblijvend. Er moet een concreet actieplan komen ter uitvoering van de aanbevelingen uit het mkb-indicatoronderzoek! Wat is deadline van het kabinet? Wat gaat het kabinet doen met de aangenomen motie van Chris Stoffer om te onderzoeken hoe kleine mkb-ondernemers van generieke werkgeversverplichtingen uitgezonderd kunnen worden?
  • Het mkb-indicatorprogramma moet worden uitgebreid naar andere mkb-sectoren.
  • Regeldrukreductie moet een prominente(re) plek krijgen binnen het overheidsbeleid en dus binnen een nieuw regeerakkoord.

We houden jullie op de hoogte over dit onderwerp.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens