Op 1 december debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de corona-ontwikkelingen. Een Kamermeerderheid ziet dat er maatregelen nodig zijn om de zorg te ontlasten en accepteert de avondlockdown. Wel was er felle kritiek op de boostervaccinatiecampagne en over het gebrek aan een lange termijnvisie van het kabinet. Helaas kon het kabinet niet aangeven of de horeca met de feestdagen weer open kan voor het diner. Een samenvatting.

Wat we zien is dat het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames de laatste dagen voorzichtig de goede kant op lijken te gaan. Maar omdat de infectiehoogte en de druk op de zorg nog steeds heel hoog is, zijn onze verwachtingen voor het volgende weegmoment van de maatregelen op 14 december a.s. niet hooggespannen.

Weer een forse stap terug voor de horeca

Ondanks dat KHN begrip heeft dat er maatregelen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van volksgezondheid, en we blij zijn dat het kabinet serieus werk maakt van het steunpakket, betekenen de maatregelen dat de horeca wederom een forse stap terug moet doen. Voorafgaand aan het debat heeft KHN input geleverd voor het debat: Bied zo snel mogelijk perspectief voor de feestdagen, kom met een duidelijke exitstrategie en maak meer vaart met de boostercampagne.

Denk: Beperken horeca- en winkeltijden niet effectief

Ook werd o.a. door Denk gezegd dat het beperken van de horeca- en winkeltijden niet effectief waren: Men gaat immers vroeger en er vindt meer concentratie plaats. Demissionair premier Rutte was heel stellig tegenover deze kritiek. Volgens hem is het huidige pakket maatregelen precies wat, ook volgens het OMT, nodig is om het aantal besmettingen te verlagen en het R-getal onder de 1 te brengen. Meer is op dit moment niet nodig, maar zeker ook niet minder.

De PvdA vindt de huidige maatregelen niet ver genoeg gaan en verzoekt de regering in een motie zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te treffen om het aantal besmettingen in te dammen en de druk op de zorg te verlagen, zoals het sluiten van niet-essentiële sectoren en de horeca, en deze maatregelen te handhaven. Na de stemmingen in de Kamer is hier geen meerderheid voor.

GroenLinks verzoekt de regering met het OMT, RIVM en betrokkenen te onderzoeken of het sluiten van de horeca van een week epidemiologisch noodzakelijk is en zo spoedig mogelijk te laten weten of de kerstvakantie wel of niet een week naar voren worden gehaald. Na stemming in de Kamer is hier geen meerderheid voor.

Kabinet steeds te laat, geen lange termijnstrategie

Grote kritiek was er op het feit dat het kabinet steeds achter loopt op de feiten. We weten dat corona nog een tijd zal rondwaren. Maar doordat er nog steeds geen langetermijnstrategie is, wordt het kabinet steeds verrast en moeten weer nieuwe maatregelen uit de kast worden getrokken. Kuzu (Denk): “Niet het virus is grillig, maar het kabinet omdat het niet voorbereid is.” En de VVD stelde: Kabinet, geef de horeca duidelijkheid.

Strategie

Tijdens het debat kwam minister De Jonge met een globale schets voor een strategie voor de korte, middellange en lange termijn. Deze strategie bestaat uit drie stappen:

  • Korte termijn. Herijking van de aanpak waarbij er gekeken wordt naar de maatregelen en instrumenten, naar de zorgcapaciteit, naar de manier om tot crisisbesluitvorming te komen, naar de communicatie en de effecten op gedrag. Dit wil het demissionair kabinet met alle betrokkenen partijen doen zoals de sociale partners die zich al hebben gemeld. Eind januari wordt de rapportage verwacht.
  • Middellange termijn: plan van paraatheid voor volgende winter, denken in scenario’s.
  • Lange termijn: monitoring, testen, vaccinatie en de bescherming hiervan, voorbereiding nieuwe pandemieën.

Hoe dit traject precies wordt ingericht volgt in de brief van het kabinet op 14 december.

Meer aandacht voor handhaving

Rutte gaf aan dat het tolerantieniveau bij burgemeesters afneemt. De afgelopen tijd hebben meer waarschuwingen, boetes en sluitingen plaatsgevonden. VVD, CDA en D66 dienden een motie in waarin zij de regering verzoeken samen met betrokken partijen te onderzoeken hoe naleving, controle en handhaving verbeterd kunnen worden door hindernissen weg te nemen. Deze motie wordt door de Kamer aangenomen.

Boostercampagne

Bijna alle politieke partijen uitten hun kritiek dat Nederland onderaan bungelt met het geven van boosterprikken. Waarom is Nederland niet eerder begonnen met boosteren zoals veel landen om ons heen? Ook hier was het kabinet weer te laat. In België, waar veel eerder is begonnen met de boosterprik, loopt het aantal besmettingen en zieken nu veel minder hoog op. Op dit moment doet het kabinet er alles aan om de prikcapaciteit zo snel mogelijk uit te breiden. Tot einde van het jaar is de leeftijd leidend, vanaf januari de datum van de laatste prik.

In twee verschillende moties verzoeken linkse partijen de regering om de boostercampagne van dit jaar goed te evalueren en zich alvast beter voor te bereiden op een eventuele boostercampagne in najaar 2022. De Kamer stemt hier mee in, de moties worden aangenomen.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens