In oktober 2018 wil staatssecretaris Blokhuis (ministerie van VWS) met zo veel mogelijk betrokken partijen het Preventieakkoord ondertekenen. Doel van dit Preventieakkoord is om tot gezondheidswinst te komen voor de Nederlanders. Daarvoor is staatssecretaris Blokhuis met verschillende partijen in gesprek om tot concrete maatregelen te komen op het gebied van overgewicht, roken en overmatige alcoholconsumptie. KHN praat mee om te kijken welke maatregelen in de horeca wel en niet haalbaar zijn.

KHN is betrokken bij de zogenaamde ‘thematafels’ overgewicht en alcohol. Voor de thematafel roken zijn we als verkopende partij niet uitgenodigd. Aan de thematafel overgewicht zitten veel (branche)organisaties, waaronder de levensmiddelenindustrie (FNLI), de retail (CBL), de cateraars (Veneca), NOC*NSF, de samenwerkende gezondheidsfondsen en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook KHN is hier vertegenwoordigd.

Partijen als Nederlandse Brouwers, de Nederlandse Verenging voor Drank- en Horecawetinspecteurs, GGZ/GHOR, STAP (Nederlands instituut voor alcoholbeleid), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), CBL en slijterijenorganisaties nemen -net als KHN- deel aan de alcoholtafel.

Concrete, scherpe en ambitieuze doelen

Staatssecretaris Blokhuis wil samen met al deze partijen concrete, scherpe en ambitieuze doelen vaststellen. Het gaat hierbij om zowel korte als ook langere termijn ambities en maatregelen. Aan alle partijen, en dus ook aan KHN, is concreet gevraagd wat zij meer kunnen doen (‘een schep er bovenop’) dan tot nu-toe wordt gedaan op het gebied van gezondheid.

Strakke planning

De gesprekken aan de thematafels vinden in de zomer plaats. Begin september moeten de concrete afspraken bij de staatssecretaris liggen. Vervolgens is het de bedoeling dat er in oktober 2018 een ondertekeningsbijeenkomst plaatsvindt.