De werkgeverslasten die horecaondernemers betalen voor hun medewerkers, dalen in 2019 met gemiddeld 0,5% ten opzichte van 2018. Ook komen er nieuwe loonbelastingtabellen met een onderscheid naar medewerkers die inwoner van Nederland zijn of niet.

Eenmalig minder sectorpremie

De eenmalige verlaging loopt alvast vooruit op een wetswijziging waarmee sectorpremies ww verdwijnen. In 2020 is er nog maar één landelijke ww-premie. Die premie maakt onderscheid tussen een vast- en een flex-contract. In 2020 zal daarom de gemiddelde premielast voor een horecawerkgever flink stijgen. KHN vindt die nieuwe premies slecht voor de horeca: het is een strafheffing op flexwerken en de premies zijn contraproductief. Zie ook khn.nl/wab.

Vanaf 2019 minder inkomstenbelasting en inhouding loonheffing

De inhouding van de loonheffingen op het loon van de werknemer wordt vanaf 2019 lager. Dit komt doordat de opbrengsten van onder andere de btw-verhoging van 6 procent naar 9 procent voor minder inkomstenbelasting wordt gebruikt.

Vanaf 2019 zijn er drie loonbelastingtabellen die onder meer onderscheid maken naar werknemers die inwoner van Nederland zijn of niet. De loonaangifte moet daarop goed worden toegepast.

Download belastingen en premies 2019

Download hier het overzicht van belastingen en premies voor 2019.

Download hier de Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst