In de nacht van 26 op 27 oktober, de nacht voor het verkiezingsreces, werd er in de Tweede Kamer over een groot aantal moties en amendementen gestemd. In aanloop naar deze stemming hebben we op verschillende onderwerpen gelobbyd. En met succes! Al met al was het een positieve nacht voor de horeca.

Btw-verhoging logies van tafel

Pieter Omtzigt (NSC) stelde deze week voor om het btw-tarief voor logiesbedrijven per 1 juli 2024 te verhogen van 9% naar 21%. Dit zou grote gevolgen hebben voor de toch al kwetsbare hotelsector. Uiteraard kwamen we direct in actie om dit plan van tafel te krijgen. We deden via een persbericht een dringende oproep aan de Tweede Kamer om het lage btw-tarief voor logies te behouden. Ook hebben we verschillende Tweede Kamerleden en financiële woordvoerders benaderd om onze zorgen te delen. En onze inzet is niet voor niks geweest: de Tweede Kamer heeft de voorgestelde btw-verhoging voor logies verworpen.

Lees meer: Btw-logies verworpen | KHN

Aangekondigde verhoging alcoholaccijnzen gehalveerd

De Tweede Kamer heeft het amendement van Silvio Erkens (VVD) en Chris Stoffer (SGP) aangenomen waarmee de aangekondigde verhoging van de alcoholaccijnzen wordt gehalveerd. De voorgestelde maatregel van het demissionaire kabinet zou ertoe hebben geleid dat de accijnstarieven in Nederland en in onze buurlanden nog verder uiteen zouden gaan lopen. Met name in grensregio’s had dit zeer nadelig kunnen uitpakken voor de lokale horeca. We hebben hier de afgelopen tijd hard voor gelobbyd en zijn blij met dit resultaat.

Lees meer: Aangekondigde verhoging alcoholaccijnzen gehalveerd | KHN

Kleine stap gezet in lobby om bijschrijven ‘dagleidinggevenden’ op de vergunning te schrappen

We strijden al enige tijd voor het schrappen van de bijschrijvingsplicht voor dagleidinggevenden. Dat leidt namelijk tot veel administratief gedoe en hoge kosten, terwijl het niet bijdraagt aan de veiligheid. Er is nu een motie aangenomen van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Hierin wordt onder andere gevraagd om de gevolgen van het gewijzigde Alcoholbesluit het komende jaar te monitoren en om met een voorstel te komen voor vermindering van de administratieve lasten voor de horeca. Dit is een kleine stap in de goede richting, die hopelijk volgend jaar alsnog leidt tot het schrappen van de bijschrijvingsplicht.

Lees meer: KHN-lobby om bijschrijven ‘dagleidinggevenden’ op de vergunning… | KHN

Meerderheid Kamer stemt voor verruiming definitie hoogwaardige recycling in SUP

De Tweede Kamer heeft twee moties van Erik Haverkort (VV) aangenomen. Ten eerste een voorstel om de definitie van hoogwaardige recycling in de SUP- wetgeving te verruimen. Daarnaast moet er ruimte komen voor het gebruik van eenmalige papieren bekers en bakjes die maximaal 5% kunststof bevatten en 100% gerecycled kunnen worden. Voor ondernemers betekent dit dat ze meer flexibiliteit krijgen bij het ontwikkelen van duurzamere alternatieven voor kunststofproducten die gemakkelijker recyclebaar zijn.

Lees meer: Meerderheid Kamer stemt voor verruiming definitie hoogwaardige recycling in SUP | KHN

Meerderheid Tweede Kamer stemt voor afschaffing van de plastictoeslag

Eerder in oktober was er ook al een positieve ontwikkeling op het gebied van de SUP-wetgeving. De Tweede Kamer nam een motie aan motie van de SP, waarin het kabinet wordt gevraagd de plastictoeslag zo snel mogelijk af te schaffen. Volgens de Kamer verhoogt de maatregel alleen maar de prijs van producten voor consumenten en draagt het niet bij aan duurzaamheid.

Lees meer: Meerderheid Tweede Kamer stemt voor afschaffing van de… | KHN