Ondernemers van clubs en nightlifebedrijven weten al sinds maart niet waar zij aan toe zijn. Zij moesten tijdens de persconferenties van Rutte vernemen dat de nachtclubs en discotheken gesloten blijven. Voor de overige bedrijven in het nachtleven bood de tijdelijke heropening van de horeca nauwelijks soelaas. De groep ondernemers verenigd in het ‘Nachtbelang’ hebben niet stilgezeten en blijven actief. Een korte update.

Media-aandacht

De vertegenwoordigers van Nachtbelang hebben de afgelopen maanden veel aandacht gehad van de schrijvende pers in het hele land. Zowel landelijk als lokaal. Er is sympathie voor ons als ondernemers die streven naar het behoud van de nachtcultuur en het faciliteren van een verantwoorde uitlaatklep voor onze jongeren.

Gesprekken met Kamerleden

In augustus zijn er brieven vanuit Nachtbelang naar de Ministers en Kamerleden verzonden met een verzoek om enig perspectief en betere steunmaatregelen. Met specifieke Kamerleden is er veelvuldig contact en is er aandacht voor onze sector. Zo bezocht Thierry Aartsen met een delgatie van Nachtbelang op 25 september verschillende clubs en nightlife-bedrijven in Amsterdam. Hij heeft beloofd zich hard te maken voor slimmere maatregelen, meerdere fieldlabs en een fieldlab voor het nachtleven.

Brief aan Rutte

Nachtbelang heeft via een brief aan Rutte om opheldering gevraagd over de reactie aan de pers dat clubs pas open kunnen als er een vaccin is.

Fieldlabs en routekaart

Op 30 augustus vond er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van Nachtbelang en ambtenaren van de ministeries Economische Zaken (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Zij hebben toegezegd dat zij samen met Nachtbelang willen kijken naar slimmere maatregelen om mogelijk gefaseerd open te gaan als de landelijke routekaart dat mogelijk maakt. Er wordt gesproken over zogenaamde fieldlabs voor nachtbelang. Een fieldlab is een locatie waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen. Onder begeleiding van partijen als het RIVM, TNO en met instemming van het OMT en burgemeesters moet dit verder vorm gegeven worden. Nachtbelang en KHN zijn hierover in gesprek. Robèr Willemsen: "We moeten alles op alles zetten om tot een slimmer pakket aan maatregelen te komen zonder telkens aan één knop te draaien (open/dicht). Er is veel meer maatwerk nodig en de horeca denkt mee in hoe het ook kan. De voorgestelde coronamaatregelentool met specifieke maatregelen per bedrijf is daar een mooi voorbeeld van.”

Compensatie

Nachtbelang blijft zich samen met partners als KHN actief inzetten voor verdergaande compensatie voor het feit dat onze sector zeer beperkt is gecompenseerd in de periodes van steunpakket 1 en 2.

Vragen over Nachtbelang?

Kijk op www.nachtbelang.nl of mail naar info@nachtbelang.nl.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens