Dinsdagmiddag hebben alle partijen in de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur van woonruimte’ van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Met deze wet krijgen gemeenten vanaf 1 januari 2021 meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen. In een later stadium volgen extra verplichtingen voor platforms als AirBnB, zodat er op deze websites geen advertenties meer geplaatst mogen worden van verhuurders zonder registratienummer. KHN is blij met deze politieke steun om de illegale verhuur van woonruimte verder aan te pakken.

Gemeente aan zet

Met deze wet krijgen gemeenten meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen. Hiervoor kunnen gemeenten bijvoorbeeld een registratieverplichting, nachtencriterium of vergunningsplicht instellen. Deze maatregelen kunnen zowel voor een hele gemeente als voor bepaalde wijken gelden. De basis voor gemeenten om zulke maatregelen in te stellen ligt in de schaarste aan woonruimte of leefbaarheid van de buurt of gemeente.

Geen advertenties op AirBnB zonder registratienummer

In de nieuwe wet is opgenomen dat gemeenten een verplichte registratie van aanbieders kunnen instellen. Eerder sprak KHN zich al uit om daarnaast meer verplichtingen voor platforms op te nemen en dit pleidooi is overgenomen door de Tweede Kamer. Bijna alle fracties in de Tweede Kamer stemden daarom voor het amendement van VVD (Koerhuis) en GroenLinks (Smeulders) om platforms te verplichten het registratienummer te vermelden bij advertenties op hun website. Dit betekent dus dat platforms in het vervolg advertenties van illegale verhuur van woningen (zonder registratienummer) moeten verwijderen.

Extra verplichtingen voor platforms

Naast het wetsvoorstel zijn er dinsdagmiddag verschillende amendementen aangenomen om het wetsvoorstel te verscherpen.

  • Informatieplicht: Platforms als AirBnB worden allereerst verplicht om aanbieders op hun website te informeren over lokaal beleid voor de toeristische verhuur van woonruimte. De informatieplicht ligt hierdoor niet enkel meer bij de aanbieders zelf of bij de gemeente. Dit amendement is ingediend door Kamerlid Nijboer (PvdA).
  • Boete: Daarnaast zal de boete voor aanbieders (verhuurders) die zich niet registreren voor toeristische verhuur of niet voldoen aan de meldplicht hoger uitvallen dan voorgesteld door minister Ollongren. Hiervoor hebben VVD (Koerhuis) en SP (Beckerman) een voorstel ingediend, nadrukkelijk ook om oneerlijke concurrentie met hoteliers tegen te gaan. De boete wordt verhoogd van € 4350 naar € 8700.
  • Handhaving nachtencriterium: Met het aangenomen amendement van PvdA (Nijboer) en D66 (Van Esch) worden platforms verplicht om advertenties van de website te weren wanneer het maximum aantal verhuurde nachten overschreden is. Hiermee wordt de lokale handhaving van het nachtencriterium verbeterd en worden ook platforms als AirBnB verplicht hierop in te grijpen.

Aansprakelijkheid platforms en Europese regulering

Via moties hebben verschillende partijen minister Ollongren nog verzocht extra inspanningen te leveren om illegale verhuur van woningen tegen te gaan. KHN licht de volgende twee aangenomen moties graag uit:

  • Motie VVD (Terpstra) verzoekt de regering ook platforms en websites medeverantwoordelijk te stellen wanneer regels worden overtreden.
  • Motie GroenLinks (Smeulders) verzoekt de regering in Europees verband intensief in te zetten op het aanpassen van regelgeving, zodat verhuur via platforms nog meer kan worden gereguleerd, en de Kamer halfjaarlijks op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Nu de Tweede Kamer met de wet heeft ingestemd, is het de beurt aan de Eerste Kamer om voor het einde van het jaar over het wetsvoorstel te stemmen. De verwachting is dat de wet ‘toeristische verhuur woonruimte’ vanaf 1 januari 2021 gaat gelden. De extra verplichting voor platforms met betrekking tot de registratieplicht volgt later in het jaar (zomer 2021).

Lees ook

Verslag van het eerdere debat in de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens