Op dinsdag 16 november 2021 vond er een coronadebat plaats in de Tweede Kamer. KHN heeft de Kamerleden vooraf input gegeven. Zo willen we dat de sluitingstijd van 20 uur wordt omgezet in een toegangsstop om 20 uur en dat het verplicht placeren wordt opgeheven. Ook heeft KHN gepleit voor financiële steun voor de korte én lange termijn.

Lees: KHN aan politiek: inloop tot 20 uur en compenseer horeca 100%

Het debat werd gedomineerd door de discussie over de 2G aanpak. In de Kamer heerst hier verdeeldheid over. Helaas is er niet gesproken over de sluitingstijd, wel zijn een aantal partijen opgekomen voor de belangen van ondernemers en de noodzaak van een goed steunpakket.

Veel discussie over 2G voorstel

Het wel of niet introduceren van 2G (coronatoegangsbewijs alleen met vaccinatie of herstelbewijs, dus niet meer met testen) geeft verdeeldheid in de Kamer. Het 2G-beleid zou overigens niet in elke situatie mogelijk zijn volgens minister De Jonge. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat 2G-beleid niet zal plaatsvinden in de detailhandel of op het werk, maar vooral moet worden ingezet bij 'hoog risico-settings', waarbij hij het voorbeeld noemde van een discotheek of drukbezocht evenement. VVD en D'66 spreken zich uit als voorstander. PVV, DENK, SP, Van Haga, BBB, SGP en PvdD zijn partijen die tegen zijn. Zij zijn er van overtuigd dat het systeem de tegenstellingen in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden vergroot of dat het systeem discriminerend is. Zij wachten het OMT-advies, dat aanstaande vrijdag wordt verwacht, af en vragen wat de alternatieven zijn voor 2G. Volgende week wordt een wetsvoorstel gepresenteerd en nemen partijen een definitieve positie in. Alleen Van Haga diende nu al een motie in om het kabinet op te roepen nooit over te gaan op een 2G-regime. De motie werd door het kabinet ontraden.

Altijd testen voor toegang?

GroenLinks en de ChristenUnie spreken hun voorkeur uit voor een 1G-aanpak: altijd testen voor toegang. Het kabinet geeft aan hier geen voorstander van te zijn omdat hier juridische en praktische bezwaren aan vast zitten. Allereerst sprak De Jonge over juridische bezwaren vanwege de proportionaliteit van de maatregel, zowel voor gevaccineerden die zich dan alsnog moeten laten testen als voor ondernemers (bijvoorbeeld in de nachthoreca) die wellicht te maken krijgen met verminderde omzet. Daarnaast is het praktisch lastig uitvoerbaar om zoveel testen per week af te nemen, zelfs als het alleen ingezet zou worden in ‘hoog-risico settings’, waarbij de minister een discotheek als voorbeeld noemde. Ook deze uitvoeringsaspecten moeten volgens het kabinet worden meegenomen in de afwegingen voor een 1G, 2G of 3G-beleid. Wel heeft De Jonge toegezegd om het OMT expliciet te vragen naar de impact van een 1G-beleid, zodat het OMT met een ranking kan komen van de opties en het debat op basis daarvan volgende week verder gevoerd kan worden.

Hardere maatregelen nodig

De PvdA gaf in het debat aan de huidige maatregelen te zwak te vinden. Zij verwacht meer van het kabinet om ‘doormodderen’ in de winter te voorkomen. De PvdA pleit voor de korte termijn voor een harde lockdown waarbij alle niet essentiële sectoren waaronder de horeca worden gesloten met 100% steun. Het kabinet benadrukt dat zij met het huidige pakket aan maatregelen de adviezen van het OMT opvolgen en dat voor strengere maatregelen op dit moment geen absolute noodzaak is. Aan het einde van het debat diende de PvdA (gesteund door Volt en BIJ1) alsnog een motie in voor deze korte strengere lockdown inclusief een ruimhartig steunpakket voor ondernemers met 100% compensatie, die werd ontraden door het kabinet.

Oproepen tot betere naleving

Vrijwel iedere fractie riep op tot een betere naleving van de basismaatregelen en veel woordvoerders riepen burgers en werkgevers op om ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen bij het naleven van de basismaatregelen. Er was ook hierbij veel kritiek op het kabinetsbeleid: zorg voor een langetermijnvisie want we zullen voor lange tijd moeten leven met corona en ook als iedereen gevaccineerd zou zijn, vinden nog besmettingen plaats.

Apart debat over steunpakket

Meerdere fracties vroegen het kabinet naar de steunmaatregelen voor ondernemers die nu weer te maken krijgen met beperkende maatregelen. Premier Rutte wilde echter geen vragen over het aangekondigde steunpakket beantwoorden omdat hier een apart debat over gevoerd wordt volgende week. KHN is zeer teleurgesteld over het aangekondigde steunpakket dat ondernemers veel te weinig compensatie biedt.

Uiteindelijk dienden de SP en Kamerlid Van Haga toch een motie in over het steunpakket. De motie van de SP vraagt het kabinet om een aanvulling van het steunpakket met doorbetaling van lonen (NOW-regeling) en een ZZP-regeling zonder partnertoets. De motie van Van Haga vraagt om een algemeen compensatiepakket voor ondernemers. Beide moties zijn door het kabinet ontraden.

Update: De Tweede Kamer stemde woensdagmiddag over de ingediende moties. Geen van de bovengenoemde moties konden bij de stemmingen in de Tweede Kamer op een meerderheid rekenen en zijn dus verworpen.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens