De TVL stopt per 1 oktober 2021. Het kabinet maakte bekend dat de regeling voor Q4 onder aanvullende en aangescherpte voorwaarden wordt doorgezet, de zogenaamde VLN. KHN waardeert dat voorstel, maar is kritisch. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) gaf in een uitspraak uitleg over het starten van de onderneming en de omzetvergelijking. De RVO maakt volgende week bekend of deze uitspraak gevolgen heeft voor eerdere afwijzingen van de TVL.

TVL Q4 en pas eind november aanvragen

Het kabinet maakte bekend dat de regeling voor Q4 onder aanvullende en aangescherpte voorwaarden wordt doorgezet. Je moet ook over Q2 en 3 een toegekende TVL-subsidie toegekend hebben gekregen en over Q4 2021 t.o.v. Q4 2019 minimaal 50% omzetverlies realiseren. De subsidie is minimaal 50% van het normpercentage en maximaal 85% bij volledig omzetverlies. De beperkingen van maximaal 1,8 mln. per onderneming of (verbonden) groep van ondernemingen blijft. KHN verwacht dat aanvragen Q4 pas eind november kunnen worden gedaan. Dat komt doordat de EU de regeling eerst moet goedkeuren. De aanvragen moeten dan nog in november worden gedaan om nog in 2021 uit te betalen. Ook dat is een EU-eis bij het coronasteunkader. KHN roept de Tweede Kamer op om de steun door te zetten en vindt de aangekondigde steunmaatregel voor Q4 (VLN) onvoldoende.

TVL en uitspraak CBB over starten en omzetverlies meten

De TVL kent als voorwaarde datum inschrijving KvK en direct omzet voor de omzetvergelijking. Tussen datum KvK en start activiteiten na formele eisen van vergunningen e.d. kan tijd liggen zonder omzetrealisatie. Het CBB begrijpt dat bij een TVL-aanvraag de gegevens van het handelsregister eerst leidend zijn voor het RVO, omdat op deze manier snel heel veel gedupeerde mkb'ers kunnen worden geholpen. Maar als de ondernemer aan de hand van objectieve gegevens kan onderbouwen dat de ondernemingsactiviteiten, en dus het generen van omzet, feitelijk later zijn gestart, dan moet het RVO deze stukken in de beoordeling betrekken en indien nodig uitgaan van die (latere) datum waarop het bedrijf feitelijk open is gegaan als startdatum van de bedrijfsactiviteiten.

Hoe staat het met vervolg op die CBB-uitspraak?

KHN ziet de uitspraak als brede correctie op de uitvoering tot nu toe. Maar het ministerie van EZK en RVO bestuderen de uitspraak nog en komen begin volgende week met hun reactie op die uitspraak. Dan wordt ook bekend of die uitspraak alleen geldt voor ondernemers die eerder in die situatie in bezwaar en beroep gingen (beperkte uitleg) of dat de uitspraak ook grond kan zijn om een herzieningsverzoek in te dienen (brede correctie). KHN schat nu in dat EZK en RVO zoeken naar de beperkte uitleg. Uiteraard houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens