In januari van dit jaar vroegen we je om je te melden als je in de categorie schrijnende gevallen viel. Zodat we de omvang van het probleem zo volledig mogelijk in kaart konden brengen. We vertellen je graag wat we met de aanmeldingen hebben gedaan.

Onder schrijnende gevallen vallen bedrijven die geen beroep konden doen op TVL omdat ze bijvoorbeeld:

  • de omzetdrempel niet haalden in Q4 (vanwege korte periode lockdown in Q4/Q1),
  • franchisenemer zijn of aan het steunplafond zaten,
  • met een schok in omzet te maken hadden door bijvoorbeeld een verbouwing, overname of verkoop van (on)roerend goed (uit geldnood)

Startersregeling en kamerbrief

Op vrijdag 11 maart maakte het kabinet bekend dat er nog een startersregeling kwam in de TVL voor ondernemers die zijn gestart in de periode tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021. Deze is aan te vragen tot 2 augustus 2022 17.00 uur via de website van de RVO. Over de schrijnende gevallen die hier niet voor in aanmerking kwamen, heeft de minister op 15 maart een kamerbrief gestuurd.

Uit deze brief blijkt duidelijk dat het kabinet geen extra generieke oplossingen wilde creëren voor schrijnende gevallen. Wel werd in de brief beschreven in welke gevallen er toch nog mogelijkheden zijn. Deels door gerechtelijke uitspraken, maar ook door beleidsregels vanuit het ministerie. In de voorbeelden uit de brief gaat het dan vaak om meervoudige problematiek, bijvoorbeeld in relatie tot ernstige ziekte, overlijden of brand.

Maatwerk door RVO

We hebben in totaal 92 situaties aangeleverd bij de RVO. Zij zijn vervolgens gaan kijken of deze situaties binnen een categorie vallen waarin een uitzondering mogelijk is. Met alle ondernemers is vóór of op uiterlijk 31 mei 2022 contact gezocht door de RVO.

18 van de 92 ondernemers zijn gewezen op de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen. De overige ondernemers zitten in lopende procedures, wachten nog op mogelijke gevolgen van een CBb uitspraak, of zijn gebeld of gemaild met de mededeling dat RVO niks voor ze kan betekenen.

Wat betekent dit voor mij?

De RVO heeft de afhandeling van bezwaar en beroep op veel punten al geactualiseerd. Lopende bezwaren handelen zij in dat licht af. In het najaar verwachten we nog een aantal uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), wat heel misschien nog wat mogelijkheden kan bieden voor bepaalde specifieke gevallen. Als er verder ontwikkelingen zijn, dan hoor je uiteraard van ons.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om je alsnog te melden bij de RVO omdat je van mening bent dat je een schrijnend geval bent. Vanwege de Europese staatssteunregels kunnen er vanaf 1 juli 2022 namelijk geen nieuwe toekenningen meer worden gedaan.

TVL definitief gestopt: teller op ruim 400.000 uitgekeerde subsidies (rvo.nl)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens