Download de gratis KHN App

Moet ik belastingen of premies betalen over de fooien voor de bediening?

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet uw medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij een fooi per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien voor u op een rij.

Waar het op neerkomt is dat wanneer een gast een fooi achterlaat voor de bediening u niets meer bent dan de kassier of het doorgeefluik. En daarbij maakt het niet uit of uw gast de fooi contant, per pinbetaling of via de creditcard achterlaat. U betaalt de ontvangen fooien slechts door aan uw medewerkers.

Wanneer is de fooi niet belast?
U hoeft als werkgever geen loonheffing toe te passen of belastingpremies af te dragen als u bij het vaststellen van het loon voor uw medewerker niet uitgaat van eventuele fooien. U hoort uw medewerker in ieder geval het minimumloon uit te betalen dat is vastgesteld in het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) of volgens de oude horeca cao. Let op: u mag niet met uw medewerkers afspreken dat de betaling van fooien door gasten een beloning of tegenprestatie is voor het verrichten van (delen van de) arbeid.

Wanneer is de fooi wel belast?
Als u uw medewerker minder uitbetaalt dan het minimumloon, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat het verschil in loon dat u uitbetaalt en het loon dat u volgens de loontabel moet uitbetalen wordt aangevuld in de vorm van fooien. En dat deel is wel belastbaar voor loonheffing en premies.

Inkomstenbelasting over fooien
Medewerkers zijn verplicht belasting af te dragen over de fooien die zij ontvangen. Uw medewerker moet die zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit ligt verder buiten uw verantwoordelijkheid.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400