Moet ik belastingen of premies betalen over de fooien voor de bediening?

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet uw medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij een fooi per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien voor u op een rij.

Waar het op neerkomt is dat wanneer een gast een fooi achterlaat voor de bediening u niets meer bent dan de kassier of het doorgeefluik. En daarbij maakt het niet uit of uw gast de fooi contant, per pinbetaling of via de creditcard achterlaat. U betaalt de ontvangen fooien slechts door aan uw medewerkers. 

Basisprincipe

Fooi is geen loon. U betaalt als werkgever ten minste het loon wat voor de functie staat. Dat is het loon volgens de loontabel van de horeca-cao of het wettelijk minimumloon. U moet in ieder geval het netto-wettelijke minimumloon via de bank overmaken naar de rekening van uw werknemer. Minder uitbetalen/overmaken dan dat netto wettelijke minimumloon mag dus sowieso niet.

Wanneer is de fooi niet belast?

U hoeft als werkgever bij een correcte loonbetaling over de fooien geen loonheffing toe te passen of belasting en premies af te dragen. U houdt er bij het vaststellen van het loon immers geen rekening mee, want u volgt de geldende tabellen. U hoort uw medewerker in ieder geval het minimumloon uit te betalen dat is vastgesteld in horeca-cao, maar altijd ten minste het geldende wettelijke minimumloon.

Let op: u mag niet met uw medewerkers afspreken dat de betaling van fooien door gasten een beloning of tegenprestatie is voor het verrichten van (delen van de) arbeid.

Wanneer is de fooi wel belast?

Als u uw medewerker minder uitbetaalt dan het wettelijke minimumloon of het minimumloon volgens de loontabel van de horeca-cao, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat het verschil in loon dat u uitbetaalt en het loon dat u volgens de loontabel moet uitbetalen wordt aangevuld in de vorm van fooien. En dat deel is wel belastbaar voor loonheffing en premies. 

Let op! U mag sowieso niet minder dan het wettelijk netto minimumloon uitbetalen aan loon. Dat loon moet u via de bank overmaken. Doet u dat niet dan volgt er naast heffing van belasting en premies over het verschil ook een boete!

Inkomstenbelasting over fooien

Medewerkers zijn verplicht belasting af te dragen over de fooien die zij ontvangen. Uw medewerker moet die zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit ligt verder buiten uw verantwoordelijkheid. U bemoeit zich dus niet met de daadwerkelijke  verdeling van de fooien. Dit laat u over aan uw medewerkers.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400