Leidraad allergenen in de horeca


Sinds 13 december 2014 ben je verplicht om gasten te informeren over aanwezige allergenen in zowel verpakte en onverpakte producten als de gast hierom vraagt. Dit kan mondeling of schriftelijk (elektronisch). Hoe je dit doet, is aan jou. KHN zet voor je op een rij hoe je dit kunt doen.

Als je kiest voor het geven van mondelinge informatie over allergenen dan kan je, afhankelijk van je bedrijfstype en afgestemd op jouw bedrijfsactiviteit, kiezen voor drie opties. Deze leidraad geef tips per horecabedrijfstype.

Download

Deze leidraad geef tips per horecabedrijfstype hoe gasten te informeren over aanwezige allergenen in zowel verpakte en onverpakte producten als de gast hierom vraagt.
Download