Werkwijze NVWA bij controle voedselveiligheid

Een controle door de NVWA vindt onaangekondigd plaats. Zorg dat u alle benodigde gegevens direct beschikbaar heeft. Te beginnen met de aanwezigheid van de laatste versie van de Hygiënecode. Wanneer de controleur op een ongelegen moment komt, kunt u duidelijk maken dat u op dat moment niet veel tijd heeft om tekst en uitleg te geven.

De NVWA beoordeelt tijdens een controle de volgende onderwerpen:

  • Hebben u als ondernemer en uw medewerkers voldoende kennis?
  • Past iedereen die kennis toe?
  • Controleert u of de kennis goed wordt toegepast?
  • Werken u en uw mensen altijd hygiënisch? Uit de praktijk en uit nadere onderbouwing, zoals registraties, blijkt dit.

Boete bij overtreding
De controleur meldt voor vertrek het resultaat van de controle aan u. De NVWA beloont goede resultaten met minder controles. De NVWA treedt harder op als het (herhaaldelijk) fout gaat. Bij een wettelijke overtreding, ontvangt u een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. In het laatste geval moet u een geldbedrag betalen. De hoogte van deze boete hangt af van:

  • Het soort overtreding
  • Het aantal waarschuwingen en boetes uit het verleden

De NVWA voert vervolgens weer sneller een controle bij u uit om te bekijken of u dan wel goed werkt. Niet eens met het boeterapport? U kunt hiertegen bezwaar maken.

Monsters voor onderzoek
De inspectie neemt monsters van uw product om te zien of het product aan de eisen van de Warenwet voldoet. Als vervolgens blijkt dat het monster niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt u hiervoor een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. De controleur vraagt u of er een tweede monster ("contramonster?) genomen moet worden voor onderzoek. Dit gebeurt op uw eigen kosten bij een erkend laboratorium die u uitkiest.

U moet het monster zo bewaren en vervoeren, dat er niets aan verandert. Het laboratorium moet dit monster binnen 36 uur na bemonsteren analyseren. Vraag altijd aan de inspecteur waarop de NVWA het monster gaat onderzoeken! Alleen zo kunt u een goed vergelijkend onderzoek laten uitvoeren. U kunt de resultaten van uw eigen onderzoek gebruiken voor uw verdediging als de NVWA op basis van het eerste monster een maatregel heeft genomen.

Hoe kunt u de NVWA bereiken?
Neemt u voor vragen, klachten, opmerkingen en meldingen over de werkwijze van de NVWA contact op via:
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA
Catharijnesingel 59 Utrecht

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400