Heeft u alles op orde voor de nieuwe privacywet?

Per 25 mei 2018 moet u voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Elke organisatie die met persoonsgegevens werkt, moet voldoen aan de eisen van de AVG. Om u hierbij te ondersteunen biedt KHN twee verschillende tools: de Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het AVG-Programma van AVG Verenigingen.

In de nieuwe wet staan regels die betrekking hebben op gegevens van personen, zoals (potentiële) gasten, medewerkers, leveranciers enzovoorts. De wet stelt strenge eisen aan de omgang met persoonsinformatie. Wie niet voldoet aan de nieuwe regels, kan hoge boetes krijgen.

Voldoet u aan de wet?

U moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat uw ICT-systemen op orde zijn, computers en telefoons goed beveiligd zijn, u juiste contracten afsluit met derden over uitwisseling van gegevens en vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien.

Gratis regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens 

U kunt de momenten en manieren waarop u persoonsgegevens bewaart tegen het licht houden met behulp van een regelhulp. Door de vragen uit de regelhulp te beantwoorden, komen eventuele knelpunten vanzelf naar boven. Met deze Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt u in 10 stappen een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Zo heeft u gelijk een actielijst met zaken die u moet veranderen. En betrek uw personeel: uw medewerkers moeten op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. En zij kunnen goed meedenken over de huidige processen en de nodige aanpassingen.

Ondersteuning voor KHN-leden: AVG-Programma

KHN helpt u als KHN-lid om te voldoen aan de eisen van deze nieuwe privacywetgeving. Wij hebben een overeenkomst gesloten zodat u als KHN-lid gebruik kunt maken van een speciaal AVG-Programma. Dit programma bestaat uit een 15-stappenplan. U krijgt duidelijke instructies en uitleg over wat er moet gebeuren op het gebied van ICT, uw medewerkers, contracten en gastgegevens. U wordt stapsgewijs door het proces geleid. Aan het eind van het stappenplan is er een verklaring waarmee u kunt aantonen dat uw bedrijf alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen. Vervolgens moet u de maatregelen ook implementeren in uw bedrijf.

KHN-leden krijgen korting op AVG-toolkit

KHN-leden krijgen vijftig procent korting op het AVG-Programma.

Prijzen

Geen medewerkers: €125* (niet-leden betalen € 250)
1-10 medewerkers € 250* (niet-leden betalen € 500)
11 – 50 medewerkers: € 500* (niet-leden betalen € 1000)
51 – 250 medewerkers: € 1000* (niet-leden € 2000)

*Exclusief 21% btw

Aanmelden voor de AVG-toolkit

  • Stap 1: Ga naar avg-programma.nl/khn
  • Stap 2: Klik op Aanmelden
  • Stap 3.: Vul uw gegevens in
  • Stap 4. Geef de kortingscode (KHNAVG50) in en ga akkoord met de algemene voorwaarden
  • Stap 5: U ontvangt een mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Daarna kunt u inloggen op het AVG-Programma via de link in het mailbericht met als onderwerp ‘Uw AVG-programma account’.

Heeft u vragen over uw aanmelding?

Mail naar aanmelden@avg-programma.nl.

Terug
Vraag & antwoord