Voortgang van de procedure
  • 28 september 2022: zitting in de zaak namens de acht individuele ondernemers.
  • 20 juli 2022: de Staat dient een Antwoord-akte in.
  • 15 juni 2022: KHN stelt Hoger Beroep in tegen de niet-ontvankelijkverklaring (in de collectieve actie) in het vonnis van 6 april 2022.
  • 18 mei 2022: KHN dient een Nadere Akte in, feiten worden aangevuld en de provisionele vorderingen gericht op heropening van de horeca en een voorschot op de schade worden ingetrokken.
  • 6 april 2022: Tussenvonnis rechtbank Den Haag. KHN wordt niet-ontvankelijk verklaard in de ‘collectieve actie’. Partijen krijgen de gelegenheid voor indienen nadere akte in de procedure namens de individuele ondernemers.
  • 15 maart 2022: Bij de rechtbank Den Haag vindt een regiezitting plaats over het verdere verloop van de procedure.
  • 8 september 2021: De Staat der Nederlanden dient haar conclusie van antwoord in.
  • 14 april 2021: De rechtbank Den Haag beslist dat de driemaandentermijn voor het beginnen van een collectieve actie ook geldt voor de provisionele en de incidentele vordering(en).
  • 22 maart 2021: Koninklijke Horeca Nederland c.s. daagt De Staat der Nederlanden in een collectieve schadevergoedingsactie voor de rechter. Tevens zijn twee provisionele en een incidentele vordering ingediend.

Wat is de inzet van KHN in de Collectieve Bodemprocedure Coronaschade?

Horecabedrijven zijn hard geraakt door de coronamaatregelen van de overheid. Sinds 15 maart 2020 zijn er voor de horeca drie lockdowns geweest waardoor eet- en drinkgelegenheden minimaal 11 maanden gesloten zijn geweest. Tussen de lockdowns door golden voor de gehele sector restrictieve regels die de mogelijkheid voor een normale exploitatie ernstig beperkten. Andere sectoren binnen de horeca, zoals clubs en nightlifebedrijven, zijn vrijwel de hele periode gesloten geweest. Onderdelen binnen de horeca die niet volledig gesloten zijn geweest zijn hard geraakt door overheidsmaatregelen zoals inreisbeperkingen, afstandsregels, capaciteitsbeperkende maatregelen etc.etc.etc.

Kortom, de coronamaatregelen van de overheid hebben een enorme financiële impact op de horeca.

De steunmaatregelen van de overheid zijn en waren welkom, maar NOW, TVL en overige steunmaatregelen dekken bij lange na niet alle kosten van horecaondernemers. De verliezen en schulden van horecabedrijven zijn dus enorm opgelopen. KHN vindt het oneerlijk en onevenredig dat de overheid maatregelen neemt ten behoeve van de volksgezondheid maar vervolgens niet bereid is om de aantoonbare schade die horecaondernemers daardoor lijden niet volledig te vergoeden. KHN is daarom een bodemprocedure gestart. De hoofdvorderingen zijn dat de rechter wordt gevraagd voor recht te verklaren dat de overheid onrechtmatig jegens de horecaondernemers heeft gehandeld en dat de overheid wordt veroordeeld de volledige schade aan horecaondernemers te vergoeden. Advocatenkantoor NautaDutilh staat KHN in de procedure bij.

Namens wie treedt KHN op?

KHN procedeert namens acht ondernemers die representatief zijn voor de sector. Op basis van artikel 3:305a BW zijn ook vorderingen ingediend namens álle leden van KHN.

In het kader van een art 3:305a BW procedure moet KHN volgens de wet een aantal gegevens publiceren. Deze bewuste gegevens kun je hier downloaden.