Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Veel regels waar jij als horecaondernemer mee te maken hebt, worden lokaal bepaald. En van landelijke wetgeving vindt de uitvoering lokaal plaats. Het is dus belangrijk wie er voor de horeca in de gemeenteraad zit.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kies je de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kun jij invloed uitoefenen op de keuzes die er in jouw gemeente worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het lokale horecabeleid.

Horeca bruisende hart van gemeente

Samen met andere ondernemers in de retail, recreatie en cultuur, vormen horecazaken het bruisende hart van een gemeente. Horeca vervult een belangrijke sociaal, maatschappelijk en economische functie en zorgt voor een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Daarom is lokale samenwerking met KHN-afdelingen, de gemeente, andere branches en andere maatschappelijke partners ook zo belangrijk.

Beïnvloeding lokale politiek door KHN-afdelingen

De afgelopen periode hebben lokale KHN-afdelingen en hun besturen op meerdere manieren en momenten al input geleverd bij politieke partijen voor hun verkiezingsprogramma. En om de stem van de horeca in jouw gemeente te laten horen. Wil je meer weten over de inzet en activiteiten in jouw KHN-afdeling? Neem dan contact op met jouw regiomanager of lokale bestuur.

Horecastem bij gemeenten

Veel lokale thema’s zijn niet uniek: in de meeste gemeenten zijn dezelfde onderwerpen belangrijk, met uiteraard een lokale vertaling. KHN wil daarom dat onze stem ook in gemeenten wordt gehoord en dat onze speerpunten plek krijgen in coalitieakkoorden.

Bekijk de inzet van Inzet KHN bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in zeven thema's in één afspeellijst:

Inzet KHN bij gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Herstel economie na coronacrisis
  • Gemeentelijke sociaaleconomische herstelvisie
  • Lagere lastendruk ondernemers
  • Meer ruimte voor horeca (bv uitbreiding terrassen)
 • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Stimuleren samenwerking beroepsonderwijs, UWV en bedrijfsleven (bv op gebied van praktijkleren)
  • Samenwerking onderwijstrajecten en stimuleren jongeren voor beroepskeuze horeca
  • Het ontwikkelen van een regioplan voor de toestroom naar en doorstroom van het mbo naar de horeca en meer mogelijkheden voor Leven Lang Ontwikkelen.
 • Betere spreiding toerisme en ruimte voor evenwichtige groei
  • Spreiding gedurende het jaar en wijken
  • Regionale samenwerking voor toerismevisie (aantrekken van toeristen, spreiding en balans)
  • Wethouder voor toerisme en recreatie
 • Duurzaamheid
  • Subsidie voor duurzame investeringen zodat ondernemers kunnen kiezen voor duurzame alternatieven

Meer weten over de horecastandpunten van verschillende partijen in jouw gemeente?

Ga naar de website van jouw gemeente voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal gemeenten heeft via ProDemos een eigen stemwijzer ontwikkeld.

Lees ook

Herstel lokale economie na coronacrisis Hans van der Linde, Van der Linde Catering
Arbeidsmarkt Danielle Vergeer, Gasterij Vergeer Reeuwijk
Toerisme Miriam Slomp, De Pergola Giethoorn
Herstel lokale economie na coronacrisis Hans van der Linde, Van der Linde CateringArbeidsmarkt Danielle Vergeer, Gasterij Vergeer ReeuwijkToerisme Miriam Slomp, De Pergola Giethoorn