Wat is blurring?

Er is sprake van ‘blurring’ als de grenzen die in het verleden door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan, vervagen. Rond horeca is er sprake van blurring als detailhandel horeca gaat bedrijven (met of zonder alcohol) en als de horeca detailhandel gaat bedrijven.

Voorbeelden van blurring zijn een tuincentrum met horeca en een bakker met een terras (waar het gekochte broodje gelijk kan worden opgegeten).

Wat vindt KHN?

KHN vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat er steeds meer horeca-activiteiten worden ontplooid door niet-horeca. Dit komt onder andere door nieuwe trends (alles, altijd, overal) maar ook door de uitdagingen in de kleine en middelgrote steden. KHN begrijpt dat het met de huidige trends een enorme uitdaging vormt om de kleine en middelgrote steden in ons land ‘bruisend’ te houden, maar vindt het geen structurele oplossing om winkelleegstand op te lossen door extra horeca (erbij). KHN verwijst hierbij naar de Alcoholwet waarin duidelijk wordt verboden om in de zelfde ruimte horeca met een Alcoholwetvergunning en retail te combineren. In de praktijk gebeurt het echter allang en steeds meer.

Blurring met alcohol

KHN is in principe geen voorstander van ‘blurring met alcohol’; alcohol is geen ‘normaal’ product en moet daarom niet zomaar overal te krijgen zijn. Dat druist ook in tegen het landelijk alcohol- en preventiebeleid van de afgelopen jaren dat erop gericht is om alcoholmisbruik te voorkomen en terug te dringen. Als de politiek toch blurren met alcohol wil gaan toestaan, dan vindt KHN dat voor alle partijen dezelfde regels (en dus kansen) moeten gelden: dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne) en dezelfde eisen die aan de inrichting worden gesteld. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Wat kun jij doen?

Ken je bedrijven waar in jouw optiek blurring plaatsvindt terwijl dit eigenlijk niet mag? Neem dan contact op met jouw lokale KHN-bestuur. Zij kunnen controleren of uw vermoeden klopt, en contact opnemen met de gemeente.

Lokale lobby