Wat is illegale horeca?

Er is sprake van illegale horeca-activiteiten als de activiteiten in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen rekening wordt gehouden met het bestemmingsplan of de regels die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet of –vergunning.

Voorbeelden van illegale horeca zijn hokken en keten waar tegen betaling alcohol wordt geschonken zonder vergunning en boerderijterrassen waar in strijd met de agrarische bestemming en/of zonder DHW-vergunning alcohol wordt geschonken.

Wat vindt KHN?

KHN staat voor een gelijk speelveld. Oftewel: de voorwaarden waaronder horecadiensten in de markt mogen worden aangeboden moeten gelijk zijn voor alle aanbieders. Tegen illegale horeca-activiteiten waar aanbieders zich feitelijk niet aan de wet houden, dient te worden opgetreden door de overheid die verantwoordelijk is voor handhaving (in de meeste gevallen de gemeente).

Wat kun jij doen?

Ken je een geval van illegale horeca in de buurt waar tegen op moeten worden getreden? Jouw lokale KHN-bestuur kan nagaan of er inderdaad sprake is van illegaliteit en een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente.

Lokale lobby