Welke steunmogelijkheden zijn er voor starters in de horeca

Ben je ondernemer in de horeca, evenementenbranche of reisbranche, dan loop je door alle coronamaatregelen en reisrestricties ongetwijfeld tegen grote uitdagingen aan. Hoe ga je als ondernemer om met economisch mindere tijden? Welke opties heb je als startende ondernemer als het gaat om steun? En wat kun je doen als je nog niet gestart bent? KHN zet alles voor je op een rij!

De Nederlandse overheid heeft besloten bedrijven te steunen met een noodpakket voor banen en economie. Maar als starter kun je niet zomaar op alle steunmaatregelen aanspraak maken.

Wanneer ben je gestart?

Ben je na half maart verplichtingen aangegaan en een onderneming gestart, dan heb je daarmee een risico genomen en is er helaas minder voor je weggelegd. Ben je voor half maart verplichtingen aangegaan, dan kun je wel aanspraak maken op een aantal maatregelen.

Steunmaatregelen voor starters

Er is een uitgebreid pakket van steunmaatregelen voor ondernemers gelanceerd. Voor de starters zijn deze regelingen vooral gebaseerd op omzetverlies. Maar voor starters is omzetverlies ten opzichte van de periode vóór maart 2020 niet aan te tonen. Daarom is voor starters in de kern alleen de Tozo voor zelfstandige ondernemers aan de orde. Dat is bijstand op lichtere voorwaarden. KHN zet zich daarom in voor compensatie van ondernemers die vóór maart 2020 verplichtingen zijn aangegaan.

Starters en de KHN-lobby

Het belang voor een tegemoetkoming voor starters wordt - zeker door KHN - onderkend. Vanaf het moment dat de eerste steunmaatregelen bekend werden gemaakt heeft KHN, rechtstreeks via de ministeries maar ook via VNO-NCW/MKB-Nederland waar KHN bij is aangesloten, ook aandacht gevraagd voor de extra moeilijke positie van ‘starters’; ondernemers die verplichtingen zijn aangegaan, vaak voordat de coronacrisis uitbrak, maar vrijwel geen recht hebben op compensatie vanuit NOW en/of TVL, omdat ze geen referentieomzet of -loonsom hebben voor 1 maart 2020.

Helaas ziet het kabinet het belang voor een tegemoetkoming voor starters anders. Dat bleek wel tijdens het debat in de Tweede Kamer over de steunmaatregelen van 3 november. VVD Kamerlid Thierry Aartsen vroeg aandacht voor ‘starters’ in dat debat. Het antwoord van minister Koolmees luidde heel kort; “omdat er is geen referentieomzet is voor 1 maart 2020, is een beoordeling van het omzetverlies lastig zo niet onmogelijk waardoor volgens het kabinet de regelingen voor ‘starters’ onuitvoerbaar zijn.”

Compensatie voor 'startende ondernemers in de horeca'

KHN vindt dat antwoord en standpunt te gemakkelijk en onverteerbaar. Starters hebben immers net zo veel last van de coronacrisis als ondernemers die wél aanspraak kunnen maken op allerlei steunmaatregelen. Daarom heeft KHN op 13 november een brief gestuurd aan de ministers Wiebes en Minister Koolmees met de dringende oproep om te bekijken of er toch mogelijkheden zijn voor een vorm van compensatie voor ‘starters’. Deze brief kun je hier bekijken.

KHN draagt oplossingen aan

Een oplossingsrichting zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

  1. Een maandelijks nominale vergoeding (SBI-code-afhankelijk) aan tegemoetkoming in vaste lasten;
  2. Een vergoeding van een vast te stellen percentage van de loonkosten van dienstverbanden die vóór 15 maart 2020 zijn aangegaan.

Oplossingen die volgens KHN uitvoerbaar moeten zijn, eerlijker zijn en tegelijkertijd meer recht doen aan de uiterst moeilijke situatie waar starters in verkeren. Want nu is er sprake van grote ongelijkheid tussen die ondernemers die wel voor compensatie in aanmerking komen en ‘starters’ waarvoor nu vrijwel niets is.

In gesprek met kamerleden over startersproblematiek

Deze brief deelt KHN natuurlijk ook met de coronawoordvoerders van de Tweede Kamerfracties. Bovendien bespreekt KHN de startersproblematiek ook in haar gesprekken met Tweede Kamerleden. Bijvoorbeeld tijdens het gesprek dat KHN-directeur Dirk Beljaarts op 12 november voerde met CDA-Tweede Kamerleden Amhaouch en Palland.

Tot nu toe lijkt er zeer weinig beweging in het kabinetsstandpunt; politiek is er tot dusverre weinig aandacht voor en ook bij andere branches lijkt het niet echt een issue. Het is politiek gezien geen prioriteit, echter voor jou als startende ondernemer is dat het wél en dat maakt KHN in Den Haag duidelijk. KHN blijft de doelgroep ‘starters’ onder de aandacht brengen. Nu ook door verhalen van startende ondernemers in beeld te brengen.

Nog niet gestart? Wat kun je doen?

Ben je nog niet gestart, maar heb je wel een creatief idee? Het coronavirus hoeft je plannen niet in de war te schoppen. Gebruik de komende tijd om je goed voor te bereiden op de lancering van jouw bedrijf. Check ons artikel Starten in coronatijd? KHN geeft tips voor meer informatie.

Startende ondernemers hebben een boodschap voor Mark Rutte

Hoe is het om midden in een coronacrisis een bedrijf te starten of een overname te doen? Enkele startende horecaondernemers vertellen over starten net voor of in de coronacrisis en hebben een boodschap voor Mark Rutte.