Op donderdag 7 november vond het hoteloverleg van KHN Haarlemmermeer plaats bij Radisson Blu Amsterdam Airport. Tijdens deze bijeenkomst hebben de hotels gezamenlijk overlegd over de uitdagingen waar zij voor staan.

Marnix Fruitema van Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) heeft uitgebreid gesproken over de belangenbehartiging voor luchtvaartmaatschappijen.

Juliette Blaauw van Booking.com heeft ons op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en Judith Huisman van Meetingselect deelde haar visie op de MICE-markt en de digitalisering van boekingen. De middag werd afgesloten met een workshop van Scent Air gevolgd door een gezellige borrel.

We startten de middag met het onderling bijpraten van de hotels. Hier kwam onder andere de vraag aan bod hoe om te gaan met derdelanders (mensen die een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden in Oekraïne) die niet meer in Nederland mogen blijven werken. Hier lees je meer.

Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN)

De BARIN is een belangenvereniging die 50 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt in hun relaties met Schiphol en Den Haag. Voorzitter Marnix Fruitema benadrukte dat een onderwerp de havengelden zijn. Schiphol bevindt zich in het middensegment wat betreft kostbaarheid van luchthavens. Daarnaast zijn de investeringen in de A-pier aanzienlijk boven het budget uitgekomen en zijn sommige projecten uitgesteld. Het definitieve plan voor de krimp van Schiphol is nog niet vastgesteld. Meer informatie over BARIN vind je hier.

Booking.com

Juliette Blaauw gaf de aanwezigen een overzicht van de marktgegevens tussen Amsterdam en Schiphol. Tevens deelde zij een update over de groeiende toeristische activiteit vanuit de Aziatische markt. Daarnaast bood Booking.com enkele tips aan voor het tegengaan van cybercriminaliteit en lichtte zij toe welke maatregelen zij hiertegen nemen. De presentatie kun je hier vinden.

Meetingselect

Judith Huisman, eigenaar van Meetingselect, besprak de mogelijkheden van digitaal boeken en organiseren van vergaderingen. Het belang van Instant Booking neemt toe, aangezien het tijd, moeite en kosten bespaart om dit via een online platform te regelen. Voor meer informatie over Meetingselect kun je hier terecht.

ScentAir

We hebben een enorm leuke workshop gehad van geurmarketingbedrijf ScentAir over het belang en de beleving van geur in een ruimte. Onze neuzen werden aan het werk gezet om te ruiken welke geur we ervaarden en welk beeld we erbij kregen. We bedanken ScentAir voor het sponsoren van de borrel.

En verder:

Digital Service Act (DSA) en Digital Marketing Act (DMA)

Bedrijven en consumenten die online diensten en platforms gebruiken, krijgen meer bescherming. Alle aanbieders van onlinediensten en digitale platforms in de EU moeten vanaf 17 februari aan de regels van de Europese Digital Services Act (DSA) voldoen. Er mag dan geen illegale content meer online staan zoals bijvoorbeeld illegale hosts/ logiesvertrekkers. Ook moeten online platforms en zoekmachines hun aanbevelingssystemen aanpassen.

DMA: De Europese Commissie heeft in juli 2023 zeven grote techbedrijven (waaronder Apple, Google en Samsung) aangemerkt als ‘poortwachter’, waardoor ze te maken krijgen te maken met strenger toezicht onder de Digital Markets Act. Zo mogen ze zichzelf niet meer bevoordelen door via hun platforms eigen producten naar voren te schuiven of deelnemers te dwingen op hun platform de laagste prijs te hanteren (pariteitsclausules). Booking.com is nog niet aangemerkt als poortwachter, maar zij verwachten zelf in de eerste helft van 2024 aan de criteria van de DMA te voldoen, waarop ze zich bij de Commissie zullen melden. Vervolgens hebben ze circa zes maanden om aan de regels te voldoen.

Nieuwe UVH

De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn vernieuwd en nu te downloaden op onze site: KHN | Uniforme Voorwaarden Horeca Nederlands en KHN | Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry.

De UVH is volledig herschreven: leesbaarder gemaakt, volgorde van artikelen gewijzigd, een aantal overbodige artikelen verwijderd en er zijn een aantal details toegevoegd welke misten. Vorig jaar was een wijziging gemaakt met betrekking tot de annuleringsstaffels voor particulieren, naar aanleiding van destijds recente jurisprudentie. Deze was niet goed leesbaar en toepasbaar.

Ten aanzien daarvan is nu inhoudelijk niks gewijzigd in de UVH, maar om e.e.a. leesbaarder en duidelijker te communiceren, zijn die artikelen herschreven en is het verschil tussen zakelijk/particulier duidelijker gemaakt. In de oude UVH was het artikel 9, en nu is artikel 13 annuleren door zakelijke klanten, en artikel 14 door particuliere klanten.

CAO update

  • Modelcontracten in het Engels: KHN | Model employment agreements.
  • AVV aanvraag loopt.
  • Aan de slag met Horeca Ontwikkel Platform (juli 2024 op zijn vroegst).
  • Aan de slag met herzien functiegebouw, opnieuw omschrijven van functies.
  • Het is mogelijk CAO webinar terug te kijken voor uitleg over toepassen loonsverhoging: Terugkijken cao-webinar | KHN.

Model personeelshandboek

KHN Advies heeft een model personeelshandboek opgesteld wat ook voldoet aan regelgeving zoals het voorzien in een modelprotocol ongewenst gedrag. Dit handboek kan je als lid downloaden op onze site: KHN | Model personeelshandboek.

Terugdringen regeldruk

Enige tijd geleden kwam het indicatorbedrijvenonderzoek naar buiten dat liet zien hoe hoog de regeldruk in de horeca is. We hebben naar aanleiding daarvan al opgeroepen tot concretere acties om de regeldruk terug te dringen. En niet zonder resultaat: een aantal interessante moties werd door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen: Inzet op regeldruk voor het commissiedebat over… | KHN. Bij elk relevant debat blijven we input aanleveren om de regeldruk terug te dringen. Ook nu er nog een nieuw kabinet gevormd moet worden.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD-richtlijn is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, maar ook aan de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen. Als je hier zelf nog niet aan hoeft te voldoen, kan je al wel te maken krijgen met bedrijven waarmee je zaken doet of die bij jou boeken die daar wel aan moeten voldoen. Dan kan leiden tot vragen over de duurzaamheidsmaatregelen die je als hotel neemt: Moet jij voldoen aan de CSRD? | KHN.

Lever je producten of diensten aan een groter bedrijf? Als zij vanaf 2024 verplicht moeten rapporteren, gaan ze hun keten na. En dan stellen ze vragen over hoe je product gemaakt wordt en door wie. En gebeurt dat verantwoord en eerlijk? Grote bedrijven kijken strenger naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn.

Advies: Zet op papier hoe je product gemaakt, vervoerd en verwerkt wordt. Waar komen mijn producten vandaan, welke materialen worden gebruikt en hoe duurzaam gebeurt dat? Sommige vragen kun je misschien niet zelf beantwoorden. Stel ze dan aan je leverancier of importeur.

Lees ook: Verplichte duurzaamheidsrapportage: dit betekent het | KVK.

Verplichte CO2 registratie woon werk >100 medewerkers

Heb jij 100 of meer werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 jaarlijks rapporteren over het zakelijke en woon-werk verkeer van je werknemers. Het doel is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren: Vanaf 2024 verplichte CO2-registratie woon-werk en zakelijk… | KHN.

Inspiratie: sectorspecial Overnachten

Veel interviews met collega hoteliers over duurzaamheid, digitalisering, goed werkgeverschap, online boekingsplatforms, etc. : Cover - Sectorspecial overnachten 2 (khn.nl).

We bedanken Melle van Uden van Radisson Blu Amsterdam Airport voor de gastvrijheid. De volgende vergadering is een lunchbijeenkomst op donderdag 23 mei van 11.30 tot ca 14.30 uur.

Op woensdag 29 mei organiseert KHN Haarlemmermeer de inspiratietour naar Leiden.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande of punten die je op een volgend overleg wilt bespreken, vernemen we het graag via haarlemmermeer@khn.nl.

Graag tot op het volgende overleg op 23 mei!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens