Volgens de berichtgeving van de afgelopen dagen – waaronder het laatste OMT advies – en gesprekken die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voert met de overheid en MKB-Nederland lijkt de kans dat er op korte termijn versoepelingen voor (delen van) de horeca komen voor medio januari uitermate klein. Het toekomstperspectief is deze week volledig weggeblazen: de financiële gevolgen vanwege de overheidsmaatregelen zijn desastreus. Dit zorgt voor een uitermate somber beeld voor de horeca voor de komende 1,5 maand. KHN maakt zich daarom grote zorgen over het toekomstige horecalandschap. Uit een recente enquête van KHN blijkt dat horecaondernemers verwachten dat de omzet in 2020 met 50% zal dalen ten opzichte van 2019. Inmiddels is er door ondernemers 3,5 - 4 miljard euro aan reserves en privévermogen in hun bedrijf gestoken. De reserves zijn nu op, horecabedrijven staan op omvallen en de sector kan niet langer wachten op openingsperspectief. De horeca kan en wil op een veilige manier - volgens protocol en mét slimme maatregelen - zo snel mogelijk de deuren openen, maar dat wordt gezien de uitspraken van de laatste dagen dan na de kerstvakantie. Aanvullende steun op korte termijn is keihard noodzakelijk om te voorkomen dat meer dan 50% van de sector op korte termijn failliet gaat. KHN roept het kabinet op daar per omgaande uitsluitsel over te geven.

Spoedige heropening volgens protocol mét slimme maatregelen

KHN maakt zich hard voor een spoedige heropening van de sector. Achter de schermen wordt er met partners (MKB-Nederland en VNO-NCW) alles aan gedaan om tot veilig en verantwoorde heropening te komen, maar de ministeries staan hierin grotendeels stil. Vorige week gaf premier Rutte aan dat er pas met fieldlabs gestart kan worden als we in fase waakzaam zitten. Dit is te laat! Er is geen perspectief, aanvullende steun blijft veel te lang uit, de uitrol van de NOW-regeling en de TVL laat erg lang op zich wachten en ook starters met verkeerde sbi-codes staan nog steeds met lege handen; de branche staat op omvallen. Fieldlabs hadden de afgelopen weken al gestart moeten zijn. Gezondheid en verantwoord ondernemen in de horeca hoeven elkaar zeker niet te bijten. KHN is ervan overtuigd dat de uitkomsten van de fieldlabs bevestigen dat de horeca op een verantwoorde manier open kan - ook op basis van de rapportage van het rapport van het Crisislab. Uit dat rapport - waarin vragen van KHN over de effectiviteit van de coronamaatregelen worden beantwoord door wetenschappers van de Radboud Universiteit - blijkt in ieder geval dat er buiten geen beperkingen nodig zijn. KHN heeft richting de heropening concrete voorstellen voor gerichte extra maatregelen opgenomen in het al bestaande horeca-protocol. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een corona-coördinator die verantwoordelijk is voor de naleving van de coronaregels in het bedrijf. Met die maatregelen moet een verantwoorde opening van de horeca mogelijk zijn. Liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk na de kerstvakantie op 12 januari.

Kabinet moet nú doorkomen met extra steun!

100% verplichte sluiting, betekent 100% compensatie. Extra financiële ondersteuning bovenop het bestaande steunpakket is keihard noodzakelijk (zie infographic). Dankzij de intensieve lobby van KHN vinden er in Den Haag gesprekken plaats over aanvullende steunmaatregelen. Begin december komt hier ook een Kamerbrief over, maar de horeca kan daar niet langer op wachten. De problemen zijn nu! Bij een groeiende groep horecaondernemers loopt het water inmiddels naar binnen, dat ze bijna in staat zijn om de zaak gewoon open te gooien.

Oproep aan kabinet: duidelijkheid na ministerraad

KHN roept het kabinet dringend op om morgen na de ministerraad direct met meer duidelijkheid te komen, in ieder geval over extra financiële steunmaatregelen voor de horeca. De situatie is kritiek, de pijn en onzekerheid zijn enorm groot; horecaondernemers trekken het niet meer. Er is per direct aanvullende steun en perspectief nodig.

Verantwoorde opening

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Horecaondernemers zijn de wanhoop nabij. De paniek en onrust is groot, ondernemers zijn radeloos. De volksgezondheid staat voor de horeca ook op nummer 1, dit hebben we de afgelopen 9 maanden bewezen. We zoeken absoluut niet de randen op, maar de hele sector wordt nu lijkt het opgeofferd voor de volksgezondheid, terwijl er geen evenredige steun c.q. perspectief wordt geboden. Dit is niet eerlijk tegenover alle ondernemers die hun levenswerk in rook zien opgaan, met pijn in het hart afscheid moeten nemen van betrokken medewerkers en op korte termijn – zonder extra steun - niet eens meer open kunnen omdat ze failliet zijn. Ik doe dan ook een klemmend beroep op het kabinet, om zo snel mogelijk met toezeggingen voor aanvullende steun te komen en met ons mee te werken richting een verantwoorde opening uiterlijk 12 januari, maar liever eerder.”

Basismaatregelen (nog niet limitatief)

De basismaatregelen horeca kennen de volgende bouwstenen (bovenop de algemene basismaatregelen vanuit de Rijksoverheid als 1,5 meter, basishygiëne, gezelschap 4 of 2 of ander getal, samenkomst etc.:

 • Ondernemer wijst eigen corona coördinator aan die intern zorgt dat regels worden nageleefd (het concept bedrijfsleider DHW voor sociale hygiëne).
 • Reserveren, gezondheidsvragen, registratie contactgegevens, placeren en aan tafel of bar zitten, het staan aan de bar of statafel kan alleen bij de fase ‘waakzaam’.
 • Scheiden gasten ingaand en gasten uitgaand of ‘opstopping aan de deur’ voorkomen.
 • Max. 5 personen per 10 m2 verkoopruimte binnen (exclusief personeel), voor terras buiten zijn beperkingen in aantal niet nodig.
 • Max. toegestaan gezelschap aan een tafel als het geen huishouden is (naar de norm gezelschap volgens Rijksoverheid algemeen - bubbel).
 • Personeel draagt mondkapjes binnen (vormvrij, zoals face shields in de keuken of bediening), gasten volgens normering Rijksoverheid.
 • Geen restrictie op alcohol in horeca (blijft alleen buiten de horeca gelden vanaf 20 uur).
 • Ventilatie volgens de DHW-norm met (alleen) buitenlucht.
 • Schoonmaken tafels etc. na elk bezoek.
 • Maatregelen en eisen aan (max) aantal gasten zijn inzichtelijk voor de gast.
 • Optioneel testbeleid personeel.
 • Optioneel testbeleid gasten Clubs & Nightlifebedrijven.
 • Optioneel sluiting 24:00 uur en geen inloop vanaf 22 uur (tijden naar risicofase en niet vroeger dan 22:00 uur en na 20 uur geen inloop).

Specifiek voor hotels en zaalverhuur voor zakelijke bijeenkomsten (per direct)

 • Voor logiesgasten geen beperkingen anders dan generiek op gezelschap, samenkomst en uitzonderingen daarop.
 • Geen beperkingen op hotelfaciliteiten voor logiesgasten (eten, drinken en alcohol) en zakelijke bijeenkomsten (catering zonder alcohol, mits algemene basisregels).

Algemene onderzoeksvragen

 • Naleven door ondernemer en gast van basismaatregelen Rijksoverheid en horeca.
 • Effect ventilatie op luchtkwaliteit.
 • Effect aantal personen per m2 op luchtkwaliteiten naar max bezetting of minder.
 • Effect op geluidsniveau en risicogedrag.
 • Inzicht in analyse horecamaatregelen en Rivm (versus antwoorden Crisilab).

Specifieke onderzoeksvragen

 • Clubs en Nightlife bedrijven: idem met aanvullend testbeleid op gasten en activiteit dansen en effect van geluidsniveau op risicogedrag.

Lees ook

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens